Ledere vil gerne ansætte seniorer

For syv ud af ti ledere spiller det ingen rolle, at en job-ansøger er over 55 år, viser en survey blandt  medlemmer af  Lederne. Dog har yngre ledere en vis skepsis over for at ansætte seniorer.

18. november 2021

Danske ledere vil generelt gerne ansætte seniorer. I en spørgeundersøgelse blandt 1452 medlemmer af Lederne svarer syv ud af ti, at det ikke har nogen betydning om en job-ansøger er over 55 år. For 10 procent har ansøgerens status som senior endda positiv betydning. For 17 procent har det negativ betydning.

- Der har været en del debat om aldersdiskriminering på arbejdsmarkedet, og der finder givetvis en vis diskriminering sted. Men det er i den grad positivt, at mere end fire ud af fem ledere svarer, at det ikke har nogen negativ betydning, at en jobansøger er over 55, siger analysechef hos Lederne, Kim Møller Laursen.

Mange flere seniorer får nyt job
Den generelt positive holdning, som ledere har til seniorer, afspejler sig i de officielle statistikker over faktiske ansættelser. Ifølge de officielle tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har stigningen i antallet af ansættelser siden 2013 været højere for aldersgrupperne over 60 år end for andre aldersgrupper

Ser man på alle aldersgrupper samlet, er antallet af nyansættelser 31 procent højere i 1. halvår af 2021 sammenlignet med 1. halvår af 2013, da finanskrisen klingede af. For grupperne over 60 år er forskellen langt højere. Til gengæld har stigningen for de 55-59-årige ligget lidt under det samlede arbejdsmarked. 

- De officielle tal bekræfter, at det ikke kun er snak og gode intentioner, når lederne siger, at de gerne vil ansætte seniorer. Tallene viser, at den øgede omsætning, vi har set på jobmarkedet siden finanskrisen, i den grad har kunnet mærkes hos de ældste grupper på arbejdsmarkedet. Flere seniorer er kommet i arbejde, og flere, som er på arbejdsmarkedet, skifter job, siger Kim Møller Laursen

Yngre ledere mere skeptiske over for senior-ansættelser
Selvom lederne generelt er positive over for jobansøgere over 55 år, er der en tendens til, at yngre ledere er lidt mere skeptiske. Blandt ledere under 40 år svarer 26 procent, at det har en negativ betydning, at en ansøger er over 55. Blandt ledere over 50 år er det kun 15 procent, der tillægger det negativ betydning, at en ansøger er senior.

- Det er uheldigt, at de yngre ledere ser mere negativt seniorer. Det skyldes, at der stadig er myter og fordomme om, hvad ældre kan og ikke kan. Fordommene ser vi især på it-området. For eksempel viste en percetionsundersøgelse, at ledere anser de +60-årige for at være noget bagud i forhold til medarbejdere i 30erne, når det gælder at beherske nye teknologiske færdigheder. Måske glemmer lederne, at mange seniorer er fuldt fortrolige med brug af it på en lang række områder, siger Kim Møller Laursen.

Han tilføjer, at der også er områder, hvor seniorerne rent faktisk kan stå svagere. 

- Det gælder eksempelvis evnen til at klare fysisk arbejde. Det er da også et af de områder, hvor lederne i undersøgelsen peger på, at seniorerne står lidt svagere. Til gengæld er det værd at bemærke, at lederne anser de +60-årige for at have mindre sygefravær end de 30-40-årige, og at ledere anser medarbejdere over 60 år for at være mere loyale og pålidelige, siger han.  

Kontaktoplysninger

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk

Kim_Møller_Laursen_mini_portræt
Kim Møller Laursen
Analysechef
Telefon: 2428 2466
E-mail: kml@lederne.dk