Mit Lederne

Ledere er parate til at hyre ukrainere

Ledere er parate til at hyre ukrainere, også selvom de kun kan ukrainsk

Tre ud af ti ledere har allerede besluttet at ansætte ukrainske flygtninge eller overvejer at gøre det. Knap hver tiende er parat til at ansætte ukrainere, der kun kan ukrainsk, viser en helt ny survey fra Lederne.

04. april 2022

Det er glædeligt, at så mange erhvervsledere er parate til at ansætte ukrainske flygtninge, lyder det fra Ledernes administrerende direktør, Bodil Nordestgaard Ismiris, i en kommentar til surveyen, som 789 privatansatte ledere har deltaget i hen over perioden 28. marts - 1. april 2022.

- Syv ud af ti ledere svarer, at de er drevet af både et ønske om at hjælpe ukrainerne og at løse udfordringen med mangel på arbejdskraft. Uanset hvad, så er det vigtigt, at behandlingstiden for opholdstilladelser speedes op, så de ukrainske flygtninge kommer i job hurtigt, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Af surveyen fremgår det, at knap ti procent af lederne er parate til at ansætte flygtninge, også selvom de kun kan ukrainsk. De ledere lægger dog vægt på, at ukrainerne skal lære dansk sideløbende med, at de arbejder. 

- Danskundervisning kan fint kombineres med ansættelse på en virksomhed, hvis virksomheder, der ansætter flygtninge, selv får mulighed for at organisere og etablere danskundervisning på arbejdspladsen med midler, der følger den enkelte flygtning, forklarer Bodil Nordestgaard Ismiris.

Mens knap hver tiende leder altså gerne vil ansætte flygtninge, der kun kan ukrainsk, svarer hele tre ud af fire ledere, at de er parate til at ansætte flygtninge, der kan engelsk.

- Når så mange erhvervsledere er parate til at ansætte de engelsktalende ukrainere, er der ingen grund til at trække dem igennem et længerevarende danskundervisningsforløb. Her og nu gælder det om at få dem hurtigt ud på virksomhederne, og så kan de lære dansk senere, hvis der er behov for det. For de flygtninge, der er ivrige efter at komme i arbejde, er det langt den bedste løsning, siger Ledernes administrerende direktør.

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lederne.dk