Laveste tilgang af udenlandsk arbejdskraft siden 2013

Tilgangen af udenlandsk arbejdskraft er aftaget markant det seneste år. Fortsætter tendensen kan det gå ud over vækstmulighederne, da virksomhederne får sværere ved at skaffe den fornødne arbejdskraft, mener Ledernes cheføkonom.

19. februar 2020

Beskæftigelsen i Danmark er steget støt de seneste år, hvilket har været med til at understøtte det økonomiske opsving herhjemme. Den stigende beskæftigelse har primært været drevet af lavere ledighed, senere tilbagetrækningsalder og tilgang af udenlandsk arbejdskraft.

Men kilden til fortsat beskæftigelsesvækst ser ud til at tørre ud. Det seneste år har ledigheden stået bomstille, og med de nye tal for udenlandsk arbejdskraft ser det også ud til, at færre kommer til Danmark for at arbejde.

Derfor kan jeg også godt frygte, at tilgangen af udenlandsk arbejdskraft bliver vendt til en afgang. Det vil unægteligt skade væksten herhjemme

Niklas Praefke, cheføkonom hos Lederne

Således er tilvæksten af udenlandsk arbejdskraft for første gang siden 2013 kommet under 10.000 personer. Det er mere end en halvering siden toppen. Hos Lederne er cheføkonom Niklas Praefke bekymret over udviklingen.

- Udenlandsk arbejdskraft har været en vigtig faktor for opsvinget herhjemme. Knap halvdelen af beskæftigelsesvæksten siden 2013 skyldes udenlandsk arbejdskraft. Uden dem havde vi simpelthen ikke oplevet samme vækst i dansk økonomi. Derfor er det meget bratte fald i tilgangen af udenlandsk arbejdskraft noget, vi skal tage seriøst, siger Niklas Praefke.

Det er især arbejdskraft fra EU – og i særdeles Østeuropa – som er begyndt at søge mindre mod Danmark. Blot 1.400 personer fra EU er netto set kommet til Danmark for arbejde de seneste 12 måneder. Mens tallet for Østeuropa er helt nede på 200 personer.

Arbejdskraften fra EU udgør med 170.000 personer ellers hovedparten af de 295.000 udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark.

Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at arbejdsmarkedet i andre lande i lighed med det danske er strammet til. Fx er ledigheden i Polen - som ellers er det land, hvor flest er kommet til Danmark for at arbejde - faldet mærkbart de seneste år.

- Når mulighederne for at få job i ens hjemland stiger, så falder incitamentet til at rejse til et andet land for at arbejde. Det er i høj grad den udvikling, som vi nu ser slå igennem. Derfor kan jeg også godt frygte, at tilgangen af udenlandsk arbejdskraft bliver vendt til en afgang. Det vil unægteligt skade væksten herhjemme, siger Ledernes cheføkonom, Niklas Praefke.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

nip
Niklas Praefke 

Cheføkonom
Mobil: 2428 2452
E-mail: nip@lho.dk