Langt fra alle penge i sporskifteordningen bliver brugt

Mens debatten om tidlig pension raser, viser nye tal samtidig, at sporskifteordningen, som har til formål at hjælpe nedslidningstruede medarbejdere over i andre jobs eller brancher, slet ikke bliver brugt optimalt. Ledernes Hovedorganisation mener, at der bør gøres langt mere for at udbrede kendskabet til ordningen, som kan sikre, at færre bliver nødt til at forlade arbejdsmarkedet før tid.

28. oktober 2020

Nedslidte danskere koster samfundet dyrt. Derfor etablerede regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2018 den såkaldte sporskifteordning, hvor man afsatte 100 millioner kroner fra 2018 til 2021 til at hjælpe medarbejdere, der var nedslidte eller i risiko for at blive det, over i andre job.

Men ordningen bliver langt fra brugt i fuldt omfang, viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som Ledernes Hovedorganisation har fået udleveret. I 2020 er der fra starten af året og frem til midten af august kun afgivet tilsagn om tilskud for 7,3 millioner kroner trods en bevilling på 25,1 millioner kroner, mens der i hele 2019 blev søgt og givet tilsagn for 12,5 millioner kroner trods en bevilling på 23,5 millioner kroner. 

Der er således kun givet tilsagn til 38 virksomheder svarende til sporskifteforløb til 101 medarbejdere i 2020.

- Det er virkelig ærgerligt, at ordningen ikke bliver brugt mere, fordi der er et stort potentiale i ordningen. Den kan være med til at forebygge langtidssygefravær og udstødelse af arbejdsmarkedet for nedslidningstruede medarbejdere. Begge dele koster samfundet og virksomhederne millioner af kroner og har store personlige omkostninger for de pågældende personer, siger Signe Tønnesen, chefkonsulent i Ledernes Hovedorganisation.

Hun peger på, at det både for samfundet og den enkelte er langt mere fornuftigt og økonomisk sundere at give støtte til sporskifteordninger frem for at skulle sende folk tidligt på pension på den ene eller anden måde. Og man kan samtidig frygte, at lysten til sporskifte undervejs i karrieren falder, hvis man pludselig får udsigt til at kunne gå tidligere på pension.
 
Infografik der viser, at langt fra alle penge i sporskifteordningen bliver brugt.
Tidlig indsats er vigtig

Op mod én million – eller hver tredje – beskæftigede har i princippet mulighed for at få tilskud fra sporskifteordningen, fordi de arbejder inden for én af de brancher, der kan søge om tilskud fra ordningen. Det viser en opgørelse, som Lederne har lavet på baggrund af STAR’s oversigt over branchekoder og tal fra Danmarks Statistik. 

Selvom det selvfølgelig langt fra er alle medarbejdere i de pågældende brancher, for hvem et sporskifteforløb er relevant, så peger tallene på, at puljen af nedslidningstruede ansatte i hvert fald ikke er lille, påpeger Ledernes chefkonsulent.

- Tallene indikerer, at der er mange virksomheder, der faktisk kan søge penge fra ordningen. Derfor er det overraskende, at den ikke bliver brugt mere. Der er nogle arbejdsfunktioner og fag, som stiller nogle fysiske og psykiske krav, det kan være svært at leve op til igennem hele sit arbejdsliv. Derfor er det fornuftigt med en tidlig indsats, så flere kan komme videre, når de begynder at mærke, at de har vanskeligt ved at udføre deres nuværende arbejde. Ellers risikerer vi at bruge meget tid på sygemeldinger, langtidssyge og medarbejdere, der får stadigt sværere ved at leve op til kravene i arbejdet, siger Signe Tønnesen.

En medlemsundersøgelse, som Lederne har gennemført blandt 2.178 medlemmer, viser også, at kendskabet til sporskifteordningen er stærkt begrænset. Det er kun otte procent af lederne, som overhovedet kender til sporskifteordningen. Og det skønnes vel at mærke, at cirka hver tredje er beskæftiget i en branche, hvor ordningen kan være relevant.

- Det understreger et behov for, at både vi som organisation, arbejdsmarkedets øvrige parter og myndighederne arbejder for at udbrede kendskabet til ordningen, så nedslidte og nedslidningstruede medarbejdere i højere grad hjælpes bedst muligt videre i deres arbejdsliv. Det vil være bedre for nedslidningstruede medarbejdere at skifte spor i tide frem for at skulle forlade arbejdsmarkedet i utide, siger Signe Tønnesen.

FAKTABOKS
  • Sporskifteordningen er en del af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse fra oktober 2017, hvor man er afsat omtrent 25 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til ordningen.
  • Ordningen er for både private og offentlige virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher. Med ordningen kan virksomheder søge om økonomisk støtte til at få dækket udgifterne til efteruddannelse af nedslidningstruede medarbejdere, så de kunne omskoles til mindre belastende job.
  • Formålet er at give mulighed for at gennemføre et sporskifteforløb for at fastholde ansatte på arbejdsmarkedet.
  • Der kan maksimalt ydes støtte på 120.000 kr. pr. sporskiftepakke. Der kan desuden maksimalt ydes støtte til 30 sporskiftepakker pr. virksomhed afhængigt af virksomhedens størrelse.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Signe_Tønnesen_mini_portræt
Signe Tønnesen
Chefkonsulent
Mobil: 2428 2476
E-mail: smt@lho.dk