Kvalitetsreform i den offentlige sektor - set i et ledelsesperspektiv

Denne undersøgelse sætter fokus på offentligt ansatte lederes vurdering af de ledelsesmæssige udfordringer, der ligge i en kvalitetsreform af den offentlige sektor.

30. april 2007

Styring og planlægning er væsentlige dele af den offentlige sektor, men mange vil hævde, at et for stort fokus herpå kan være hæmmende for fornyelse og udvikling af service og kvalitet. Der kan dermed være fare for at selve lederskabet nedprioriteres i forhold til administrative opgaver.

Undersøgelsen viser blandt andet, at lederne i den offentlige sektor i gennemsnit bruger 17 procent af sin arbejdstid på faglig ledelse og 25 procent på ledelse af personalet. De administrative opgaver fylder en tredjedel af tiden, mens strategisk ledelse i gennemsnit lægger beslag på 11 procent af de offentligt ansattes arbejdstid. Den øverste ledelse svarer, at de bruger 20 procent af tiden på strategiarbejde og lignende, mens det for institutionsledere, afdelingsledere og sektoren mange øvrige mellemledere kun er 9 procent af tiden.

Det fremgår i undersøgelsen, at mere end halvdelen af alle ledere i sektoren, at de ofte må nedprioritere ledelsesmæssige opgaver for at løse driftsopgaver.

Se hele undersøgelsen (pdf)