Karriere og coaching - buzz eller behov?

Undersøgelsen viser blandt andet, at danske ledere udviser en relativ høj grad af mobilitet på arbejdsmarkedet.

04. juli 2007

Fire ud af 10 ledere svarer, at de enten overvejer eller er aktivt jobsøgende. En tilsvarende andel har sendt en eller flere ansøgninger indenfor det seneste år.

Lyst til nye udfordringer, utilfredshed med egen leder/ledelse og forventninger om at finde bedre work-life balance et andet sted er hovedbegrundelser for at søge videre. Dårlig ledelse angives " af meget stor betydning" eller "stor betydning" af helt op mod 6 ud 10 jobsøgende.

Begge køn søger nyt job med henblik på at opnå velfungerende karriere- og familieliv.

Halvdelen af ledere angiver, at karrieren tidligt blev målrettet lederudfordringer. Hver 5. leder er blevet tilbudt et job gennem enten faglige eller private netværk. Tilsvarende har hver 4. angivet, at deres karriere blev bestemt af jobtilbud via deres netværk.

Hver 5. leder har allerede prøvet coaching inden for de seneste 2 år. Tilsvarende har hver 5 været tilknyttet en formel mentor og hver 3. en uformel. Resultaterne vidner om, at nyere ledelsesværktøjer tages i brug og afprøves som supplement eller erstatning for de mere traditionelle.

Se hele undersøgelsen (pdf)