Integration på arbejdsmarkedet 2014

Flere offentlige end private arbejdspladser har ansat medarbejdere eller ledere, som er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande, lyder en af konklusionerne fra Ledernes undersøgelse.

05. maj 2014

Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne.

Undersøgelsen giver svar på, hvor mange private og offentlige virksomheder, som har en politik, der har til formål at sikre en mangfoldig medarbejderstab, samt om virksomhederne har en personalepolitik, der tager særligt hensyn til medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.

Det belyses, hvilken betydning det har for virksomhederne at have medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, samt hvad der efter lederes vurdering er vigtigt for at skabe en bedre integration på arbejdsmarkedet af personer med anden etnisk baggrund end dansk. Ledere på de virksomheder, der ikke har ansat indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, bliver bedt om at forholde sig til årsagerne hertil.

Se hele undersøgelsen (pdf)