Integration og karriere

Undersøgelsen viser, at diskriminationen i Danmark især findes på det generelle niveau. Det vil typisk sige i medierne, hvor debatten har tendens til at blive generaliserende og fordømmende på baggrund af enkelttilfælde.

01. oktober 2001

Undersøgelsen belyser blandt andet:

  • 86 procent af de adspurgte svarer, at deres egen arbejdsplads er præget af respekt, åbenhed og ligestilling.
  • Selv om diskrimination på arbejdspladsen forekommer sjældnere end i for eksempel medierne er der stadig 23 procent, der svarer, at de er blevet diskrimineret på arbejdspladsen i løbet af det seneste år.
  • De barrierer, der er mest almindelige for at gøre karriere på arbejdsmarkedet, er manglende danskkundskaber og fordomme omkring et fremmedklingende navn.
  • Ledere med anden etnisk eller kulturel baggrund i højere grad baserer deres ledelse på regler, kontrol og ordrer. 

Se hele undersøgelsen (pdf)