Hver anden unge vil være leder

Mange unge går med en lederdrøm i maven. Alligevel er antallet af yngre ledere faldet markant de seneste ti år. Vejen til chefgangen er blevet længere, lyder forklaringen fra Michael Uhrenholt, teamchef i Lederne.

10. februar 2020

Det er ikke manglen på ambitioner, der er årsagen til, at gennemsnitalderen på ledelsesgangene er steget de seneste ti år. Det viser en ny undersøgelse, som YouGov har lavet for Lederne.

I undersøgelsen er 781 danskere i alderen 18-30 år blevet spurgt, om de har ambitioner om at blive ledere. Og ambitionerne er store – særligt blandt de helt unge.

Spørger man dem i alderen 18-24 år, er der 54 procent, som har planer om at gå ledervejen, mens der blandt de 25-30-årige er 49 procent, der aspirerer til at blive leder. Kigger man på de to grupper samlet, er der 52 procent i alderen 18-30 år, som stræber efter at blive leder på et tidspunkt. Kun cirka en halv procent af de unge i undersøgelsen er allerede ledere.

Trods ambitionerne er virkeligheden imidlertid, at der er kommet markant færre unge ledere de seneste ti år. Fra 2008 til 2018 er antallet af unge ledere faldet med omtrent en fjerdedel – og i dag udgør de yngre ledere i alderen 18-30 år mindre end fem procent af landets samlede antal ledere.

Ifølge temachef i Lederne, Michael Uhrenholt, er udviklingen ikke overraskende, men skal ses som et udtryk for, at der er blevet længere vej til chefgangen for de unge, der har en lederdrøm i maven.

- Der bliver stillet større krav til ledernes faglighed i dag. De skal i højere grad være specialiseret og have dybde inden for det område, de gerne vil lede, hvilket tager tid at opbygge. Samtidig er lederrollen blevet mere kompleks end nogensinde før. Det tilsammen betyder, at mange unge udskyder deres lederdebut, forklarer Michael Uhrenholt.

Kigger man på udviklingen i det samlede antal ledere, viser tal fra Danmarks Statistik, at der er kommet 14 procent flere ledere i samme periode.

lederanalysen-graf-unge-ledere
Kilde: YouGov for Lederne. Undersøgelsen er baseret på svar fra 781 danskere
mellem 18-30 år, der udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen ift. køn,
geografi og uddannelse i den pågældende målgruppe. Undersøgelsen er
gennemført i perioden 10. december 2019 til 8. januar 2020.

Behov for ledere i alle aldre
Selvom tallene ikke overrasker Michael Uhrenholt, mener han, det er vigtigt, at de danske virksomheder har fokus på at vende den nedadgående udvikling blandt de yngre ledere og i højere grad skaber rammer, der er attraktive for den yngre generation, da de kan tilbyde virksomhederne noget, som de ældre ledere ikke kan.

I et forskningsstudie, der er publiceret i Harvard Business Review, fremgår det blandt andet, at de yngreledere er mere forandringsparate, har mere ambitiøse mål og er mere inspirerende og modtagelig over forfeedback end deres ældre lederkolleger, mens de ældre ledere eksempelvis har mere knowhow, er merestrategiske og har større opmærksomhed på andres behov.

Skal danske virksomheder fortsat vækste og følge med i den digitale og teknologiske udvikling, er der derforbehov for både yngre og ældre ledere, mener Michael Uhrenholt.

- De yngre ledere mangler selvfølgelig den erfaring og knowhow, som de ældre ledere har. Til gengæld bidrager de med så meget andet til virksomhederne. De er hurtige og innovative, har en forfriskende tilgang til opgaverne og arbejder ofte meget mere agilt. På den måde komplimenterer yngre og ældre ledere hinanden godt, siger han.

Analysen er bragt på Finans.dk den 10. februar 2020. Du kan tilgå artiklen her.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Michael_Uhrenholt_mini_portræt
Michael Uhrenholt
Teamchef og ledelsesrådgiver
Mobil: 2428 2463
E-mail: muh@lederne.dk