Hver anden leder vil gøre mere brug af hjemmearbejde

Hjemmearbejde har vist sig at være en stor succes under den nuværende coronakrise. Derfor vil hver anden leder gøre mere brug af hjemmearbejde i fremtiden. Det viser ny undersøgelse fra Lederne.

02. maj 2020

Selvom coronakrisen har sat dybe spor i samfundsøkonomien, så har krisen også tvunget os til at tænke i nye veje og nye måder at gøre tingene på. Det gælder ikke mindst, når det handler om vores arbejde. Det viser en ny medlemsundersøgelse, som Lederne har lavet blandt 960 ledere.

Her svarer hver anden af de 790 ledere, som har eller har haft hjemmearbejdende medarbejdere under coronakrisen, at deres virksomhed fremadrettet vil gøre mere brug af ugentlige eller lejlighedsvise hjemmearbejdsdage. 

- Selvom vi alle havde ønsket af corona-virussen aldrig havde ramt Danmark eller resten af verden, så er det virkelig positivt, at ledere og virksomheder tager de digitale erfaringer, de har gjort sig, med ud af krisen. Den læring, som lederne har gjort sig i forhold til, hvad der virker godt, kan blive et vigtigt element i forhold til at styrke digitaliseringen i dansk erhvervsliv, siger Bodil Nordestgaard Ismiris, der er viceadministrerende direktør i Ledernes Hovedorganisation.

Hjemmearbejdet er gået over alt forventning

Én af årsagerne til, at flere ledere i fremtiden vil gøre mere brug af hjemmearbejde, er formentlig, at hjemmearbejdet er gået over alt forventning. 78 procent af lederne svarer nemlig, at hjemmearbejdet har fungeret godt eller meget godt, mens kun 4 procent oplever, at det er gået dårligt. Det skyldes i høj grad, at medarbejdernes produktivitet ikke har været så dårlig, som lederne havde regnet med – til trods for at krisen har udfordret med pasning og hjemmeundervisning af børn og andre distraktioner.

I marts lavede Lederne en undersøgelse blandt medlemmerne, der viste, at 59 procent forventede, at medarbejdernes produktivitet ville være væsentligt lavere eller lavere end normalt. Men i Ledernes nye undersøgelse er det kun 25 procent, som oplever, at medarbejdernes produktivitet har været lavere end normal. 13 procent oplever ligefrem, at medarbejdernes produktivitet har været højere end normalt.

- Det er for alvor gået op for mange, hvad de teknologiske løsninger kan give af muligheder, som også kan have en positiv indvirkning på både virksomhedens bundlinje. Selvfølgelig kan alt ikke løses over en computer, men et mere digitalt mindset kan være med til at gøre vores samfund mindre sårbart over for nye epidemier i fremtiden og samtidig give os mulighed for at omstille til en endnu mere bæredygtig produktion end hidtil, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Ved at gøre brug af de digitale muligheder, skaber vi altså ikke alene en mere bæredygtig verden, men giver også danske virksomheder og Danmark konkurrencemæssige fordele, som kan hjælpe dansk økonomi hurtigere tilbage på benene

Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadministrerende direktør i Ledernes Hovedorganisation.

Flere digitale møder

Hjemmearbejdet har også givet anledning til nye og gode arbejdsformer, viser Ledernes undersøgelse. 

Mere end syv ud af ti ledere svarer i undersøgelsen, at de har taget nye arbejdsformer eller rutiner i brug, som de også vil holde fast i efter krisen. 

En af de nye arbejdsformer er digitale møder, som er blevet populær blandt lederne. Størstedelen af lederne svarer, at de i et eller andet omfang vil holde flere digitale møder – både internt med kolleger, men også med eksterne parter, kunder og borgere; blandt andet for at kunne spare tid og transport. 

- Ved at gøre brug af de digitale muligheder, skaber vi altså ikke alene en mere bæredygtig verden, men giver også danske virksomheder og Danmark konkurrencemæssige fordele, som kan hjælpe dansk økonomi hurtigere tilbage på benene, når krisen er overstået, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Hvordan har du oplevet/oplever du, at hjemmearbejde har fungeret/fungerer? (%)

Meget godt/Godt 78
Hverken godt eller dårligt 14
Meget dårligt/Dårligt 4
Ved ikke 3

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 960 medlemmer af Lederne. Resultatet dækker kun de 790 ledere, som har medarbejdere, der har arbejdet hjemme eller stadig gør det under coronakrisen. Gennemført 28. april til 1. maj 2020.

Forventninger og erfaringer med produktiviteten under hjemmearbejdet (%)

Hvad er din forventning til medarbejdernes generelle produktivitet, mens de arbejder hjemme?
(Undersøgelse 25.-27. marts)


Har du, i den tid dine medarbejdere har arbejdet hjemmefra, oplevet en stigning eller et fald i deres produktivitet? 
(Undersøgelse 28. april - 1. maj)

Væsentligt højere/Højere end normalt Stor stigning/Stigning 13
Den samme som normalt 30 Hverken stigning eller fald 55
Væsentligt lavere/Lavere end normalt 59 Stort fald/fald 25
Ved ikke 4 Ved ikke 7

Kilde: Undersøgelser i Ledernes medlemspanel. I begge opgørelser indgår kun ledere med medarbejdere, som har arbejdet hjemme under coronakrisen. I den første undersøgelse deltog 831 og i den anden 790 ledere.

Kontaktoplysninger

dib
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
some_bodil3
Bodil Nordestgaard Ismiris
Administrerende direktør
Mobil: 2363 2941
E-mail: bni@lederne.dk