Historisk mange ikke-vestlige indvandrere i arbejde

De seneste mange års fremgang på arbejdsmarkedet har betydet, at langt flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund er blevet integreret på det danske arbejdsmarked. 

Det gavner den enkelte, der har fået foden indenfor og dermed øget sandsynligheden for at få en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gavner også virksomheder og ledere, som får mere arbejdskraft til rådighed. Samtidig styrker det samfundsøkonomien ved at udvide beskæftigelsesmulighederne nu og fremover.