Flygtninge på arbejdsmarkedet

Viljen til at ville ansætte en flygtning i virksomheden er stor blandt lederne i Danmark. Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne, der offentliggøres i dag, ser syv ud af ti adspurgte ledere positivt på muligheden for at beskæftige en flygtning i virksomheden

07. marts 2016

Undersøgelsen belyser blandt andet:

  • Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge 
  • Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at beskæftige flygtninge 
  • Sprogkrav  
  • Lederes kendskab til støttemuligheder ved beskæftigelse af flygtninge 
  • Lederes tilfredshed med jobcentrenes indsats i forbindelse med beskæftigelse af flygtninge 
  • Lederes vurdering af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud 
  • Om særlige servicejob til flygtninge vil øge deres jobparathed

Se hele undersøgelsen (PDF)