De nyuddannede på arbejdsmarkedet

En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur.

01. oktober 2006

I juni 2006 har Ledernes Hovedorganisation i samarbejde med rekrutteringsfirmaet Moment gennemført en omfattende undersøgelse, hvor både studerende og ledere er blevet stillet en lang række spørgsmål om arbejdsmarkedet. Denne rapport præsenterer resultaterne af undersøgelsen.

Et væsentligt formål med undersøgelsen har været at sammenligne svarene for de studerende og lederne. Ved at stille svarene fra de to grupper over for hinanden får vi for eksempel svar på, om der er forskelle og ligheder i de ting, som henholdsvis studerende og ledere mener har betydning, når en nyuddannet skal have sit første job. De studerendes egne lederambitioner og holdninger til nyuddannedes værdi som arbejdskraft hos henholdsvis studerende og ledere er blandt de øvrige emner, som bliver behandlet i denne rapport.

Se hele undersøgelsen (pdf)