Danske virksomheder er blandt de mest forskningstunge i verden

En ny opgørelse over virksomhedernes investeringer i forskning og udvikling placerer 30 danske virksomheder i top-2.500 over verdens mest forskningstunge virksomheder. Men investeringer er koncentreret på få virksomheder.

10. februar 2020

Danske virksomheder er godt placeret på EU-Kommissionens årlige opgørelse af virksomhedernes investeringer i forskning og udvikling. Således er 30 danske virksomheder i top-2.500, som dækker verdens 2.500 største virksomheder fordelt på 44 lande. Opgørelsen dækker ca. 90 pct. af erhvervenes investeringer i forskning og udvikling på verdensplan.

På den tilsvarende liste over de 1.000 mest forskningstunge virksomheder i EU indgår 44 danske virksomhed - mod 42 året før. Til sammenligning er 78 svenske virksomheder på listen.

Udviklingen vækker glæde hos Niklas Praefke, der er cheføkonom hos Lederne:

- Det er meget positivt, at danske virksomheder er så godt repræsenteret. For forskning og udvikling skaber nye idéer, så vi også har noget af leve af om 10 år. Men listen vidner samtidig om, at der et potentiale for mere, når vi fx sammenligner med Sverige.

De 1.000 mest forskningstunge virksomheder i EU, fordelt på land

Land Antal virksomheder  F&U i 2018/19, mia. kr  F&U-andel i EU, pct.  Vækst i F&U på et år, pct.
 Tyskland  218  628,9  39,1  3,6
 Frankrig  112  235,7  14,6  10,5
 Storbritannien  273  235,7  14,6  3,2
 Holland  53  144,7  9,0  2,7
 Sverige  78  77,6  4,8  11,9
 Irland  30  70,1  4,4  3,9
 Danmark  44  45,5  2,8  13,6
 Italien  39  44  2,7  -10
 Finland  35  42,5  2,6  -1,9
 Spanien  21  35,8  2,2  5,3
 I alt top 10  903  1560,6  96,9  4,6
 Øvrige EU-lande  97  49,2  3,1  9,8
 I alt EU  1000  1609,9  100  4,7
Kilde: Lederne pba. EU-Kommissionen.


Danske (medicinal-)virksomheder er gode til at huske forskningsbudgettet
De 44 virksomheder investerede tilsammen for knap 45 mia. kr. i forskning og udvikling i 2018. Det er en stigning på knap 14 pct. i forhold til året før.

Det er især den danske medicinalindustri, der investerer meget, og i 2018 udgjorde deres investeringer ifølge EU’s opgørelse 57 pct. af de samlede danske virksomheders investeringer i forskning og udvikling i opgørelsen. Det er markant mere end på verdensplan, hvor medicinalindustrien står for ca. 19 pct. af investeringerne i forskning og udvikling.

Særligt Novo Nordisk trækker langt størstedelen af medicinalindustriens investeringer i forskning og udvikling med en andel på over 50 pct. i det senere år. Den næststørste danske medicinalvirksomhed på listen stod for ca. 12 pct. af medicinalindustriens investeringer i forskning og udvikling i 2018.

Hos Lederne så man gerne, at flere brancher kom med på forskningsvognen, og cheføkonomen peger på flere politiske tiltag, som kan gøres.

- At medicinalsektoren er så godt repræsenteret vidner mest af alt om, at det går virkelig godt for bl.a. Novo Nordisk. Vi vil dog gerne styrke forskningen i andre brancher, bl.a. inden for grøn omstilling. Det kan man politisk understøtte ved fx at øge fradraget for forskning og udvikling - som Socialdemokratiet lovede før valget - og ved at styrke især de små og mellemstore virksomheders samarbejde med universiteterne.

De mest forskningstunge virksomheder i Danmark

Rangering i EU  Rangering globalt  Virksomhed  Investering i F&U, mia. kr. 
 25  80  Novo Nordisk  13,6
 69  263  Danske Bank  4,1
 79  316  H Lundbeck  3,2
 84  327  Leo Pharma  3,0
 104  399  Vestas Wind Systems  2,4
 106  405  Danfoss  2,4
 146  539  Novozymes  1,6
 179  697  Ferring Pharmaceuticals  1,2
 199  772  Grundfos  1,1
 210  804  Ascendis Pharma  1,0
 234  880  Demant  0,9
 237  892  GN Store Nord  0,9
 249  929  LEGO  0,9
 274  1.028  Arla Foods  0,8
Kilde: Lederne pba. EU-Kommissionen.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

nip
Niklas Praefke 

Cheføkonom
Mobil: 2428 2452
E-mail: nip@lho.dk