Ansættelse og opsigelse i den private sektor - i et lederperspektiv

Godt fire ud af ti af de seneste opsigelser er sket med baggrund i virksomheds-mæssige forhold. Omvendt har knapt seks ud af ti opsigelser baggrund i medarbejderens adfærd eller personlige kompetencer, viser en undersøgelse fra Lederne.

30. april 2013

Undersøgelsen belyser tre temaer.

Det første tema belyser respondenternes egen ansættelse i nuværende virksomhed. Det bliver blandt andet afdækket, hvordan kontakten mellem virksomheden og respondenten blev skabt, respondentens egen vurdering af, hvorfor man fik stillingen, antallet af ansættelsessamtaler man deltog i, og om respondenterne deltog i en persontest. Undersøgelsen viser, at der over tid er sket en markant stigning, når det gælder deltagelse i persontest og tilsvarende en stigning over tid i antallet af ansættelsessamtaler, man deltager i ved en ansættelse.

Det andet tema sætter fokus på ledernes oplevelse og erfaring med ”ekstern” ansættelse af en ny medarbejder, det vil sige medarbejdere, der ikke var ansat i virksomheden i forvejen. Undersøgelsen afdækker, hvordan kontakten mellem medarbejderen og virksomheden blev etableret, og belyser hvilke kompetencer lederen lægger vægt på ved ansættelsen. Der sættes også fokus på, om lederen i ansættelsessituationen finder det vanskeligt at gennemskue den nye medarbejders evne til at indfri de sociale og samarbejdsmæssige forventninger.

Det tredje tema belyser lederens oplevelse og erfaring med opsigelse af medarbejdere, dels generelt, dels i forbindelse med den seneste opsigelse. Undersøgelsen besvarer, hvad de typiske årsager til opsigelser er, og i hvilket omfang lederen oplever opsigelsessituationen som psykisk belastende.

Se hele undersøgelsen (pdf)