Mit Lederne

Analyse af lønforskellen mellem kvindelige og mandlige ledere

Analyse af lønforskellen mellem kvindelige og mandlige ledere

Denne analyse undersøger bruttolønforskellen mellem kvinder og mænd blandt Ledernes medlemmer i den private sektor, som er ansat som ledere på mellemniveau og overordnet niveau. Bruttolønforskellen sammenlignes med lønforskellen mellem kvinder og mænd på hele det private arbejdsmarked.

07. marts 2024

Lønforskel mellem mandlige og kvindelige ledere
Foto: Ejvind Spence

Om analysen

Denne analyse undersøger bruttolønforskellen mellem kvinder og mænd blandt Ledernes medlemmer i den private sektor, som er ansat som ledere på mellemniveau og overordnet niveau. Bruttolønforskellen sammenlignes med lønforskellen mellem kvinder og mænd på hele det private arbejdsmarked.

Formålet med analysen er at dekomponere bruttolønforskellen mellem kvin-delige og mandlige ledere, som er ansat som ledere på mellemniveau og overordnet niveau (herefter ledere) i to dele; en del, der kan forklares ud fra forskelle i baggrundskarakteristika, såsom arbejdsfunktion og uddannelses-baggrund og en del, der ikke kan forklares ud fra observerbare forskelle i det tilgængelige data. Dette gøres ved brug af en statistisk metode, der opdeler bruttolønforskellen i en ’forklaret’ del og en ’uforklaret’ del.

Analysen supplerer Ledernes lønstatistik for det private arbejdsmarked ved at sætte fokus på forskellene mellem kvinder og mænd både ift. løn og bag-grundskarakteristika. Analysen anvender den nyeste viden fra forskningen om dekomponering af bruttolønforskelle. Dermed kan analysen på baggrund af et solidt metodegrundlag give et kvalificeret bud på, hvor stor en del af lønforskellen, der kan forklares på baggrund af observerbare karakteristika.