Vi bliver bedre, når du er dig selv

Vi er interesseret i dig, fordi du er lige netop dig, med unikke kompetencer, holdninger og perspektiver på den verden, vi lever i. Derfor gør vi os umage med at skabe et trygt arbejdsmiljø, hvor alle – uanset seksuel orientering, kønsidentitet, politisk holdning, religiøst ståsted og andre overbevisninger – kan mødes og spille hinanden bedre.

Vi mener, at du skal kunne tage hele din personlighed med på arbejde. Du skal kunne føle, at du kan være dig selv, nøjagtig som du er. For vi har brug for dit bidrag, så vi sammen kan gøre en verden til forskel.
Lederne | Sammen gør vi en verden til forskel

En stilling hos os inkluderer også ligestilling

Vi arbejder aktivt på at sikre lige muligheder for både mænd og kvinder samt en ligelig fordeling mellem køn på alle niveauer og i alle stillinger, inklusiv i bestyrelsen. Det en nemlig en fordel for både mænd, kvinder og vores mere end 134.000 medlemmer. Derfor fokuserer vi også på at få flere kvinder i mandsdominerede roller og flere mænd i kvindedominerede roller.

Vi sætter handling bag ordene

Vores sammensætning af medarbejderne i Lederne er lige nu 62 % kvinder og 38 % mænd. Ledergruppen består af 42 % kvinder og 58 % mænd. I vores direktion er andelen af kvinder 60 %. Vores administrerende direktør er kvinde og vores bestyrelsesforperson er en mand.Facts om Lederne  | Karriere i Lederne

En inkluderende arbejdsplads er en bedre arbejdsplads

I Lederne er du velkommen uanset hvor du kommer fra, hvad du tror på, eller hvordan du ser ud. Vi er interesserede i dig, bare fordi du er dig selv. 

Tryghed er ikke blot en værdi for os, men en forudsætning for at lykkedes med diversitet og inklusion. For det kræver tryghed at føle sig inkluderet, opleve ligeværd samt at føle sig anerkendt og inddraget.
Mennesker der griner