Bestyrelses- og Direktionsansvarsforsikring

Med en bestyrelsesansvarsforsikring har du som bestyrelses- eller direktionsmedlem et godt og trygt grundlag at arbejde på. Begår du som bestyrelses- eller direktionsmedlem en fejl eller en forsømmelse, som fører til formuetab, kan du blive gjort erstatningsansvarlig. 

En virksomhed har ofte begrænset hæftelse, men et bestyrelsesmedlem er personlig og solidarisk erstatningsansvarlig. Det betyder, at din private formue er i spil. Et eventuelt erstatningsansvar med egen formue kan naturligvis have en voldsom indflydelse på din privatøkonomi.

Hvad dækker Bestyrelsesansvarsforsikringen?

  • Dækker ansvar for tab, fx hvis bestyrelsen, som du er del af, godkender/foretager indkøb velvidende, at der ikke er penge til at betale leverandøren.
  • Dækker også krav som følge af krænkelse af ansattes rettigheder, herunder som følge af manglende vedtagelse eller manglende gennemførelse af personalepolitik i virksomheden.
  • Udgifter til advokater og andre, der skal hjælpe dig med at løse sagen.
  • Dine sagsomkostninger, selvom omkostningerne overstiger summen på policen, da sagsomkostninger ofte kan overstige erstatningens beløb. 

Forsikringen kommer i spil… 

som følge af dine uagtsomme handlinger eller undladelser, der kan påføre et personligt ledelsesansvar. Udviser du passivitet, kan forsikringen også komme i spil.

Hvem kan blive dækket?

Tidligere, nuværende og kommende medlem af:

  • Bestyrelse
  • Direktion
  • Repræsentantskab
  • Lignede ledelsesorgan
  • Alle medlemmer af bestyrelsen, direktionen, repræsentantskabet eller medarbejdere, der kan pådrage sig et personligt ledelsesansvar.

 

Har du frivilligt arbejde? 

Din post i den lokale forening er måske frivillig eller ulønnet, men dit personlige ansvar ikke dækket gennem dine private forsikringer. Vi anbefaler ulønnede bestyrelser og repræsentantskaber, som fx foreningsarbejde, at sikre deres ansvar med en Bestyrelsesansvarsforsikring.