Mit Lederne

Om afdelingen

Om afdelingen

I Lederne Vestsjælland er vi ca. 5.900 medlemmer. På landsplan er vi 107.100 medlemmer fordelt på i alt 19 afdelinger. Vestsjælland dækker over følgende kommuner: Kalundborg, Sorø, Odsherred, Holbæk, Ringsted, Slagelse og Faxe.

Vores bestyrelse er valgt af medlemmerne, og vi er alle professionelle ledere med en lederkarriere i den private eller den offentlige sektor. Vi arbejder for at sætte ledere og ledelse på den lokale ledelsespolitiske dagsorden. For vores medlemmer betyder det bl.a. bedre service, når det gælder håndtering af arbejdsmiljø og sygefravær og bedre muligheder for, at ledige ledere kommer i beskæftigelse.

Se i denne video mere om, hvordan du kan bruge din lokalafdeling til kompetenceudvikling, netværk med andre ledere og meget mere.

107.100

Medlemmer i alt

5.918

Medlemmer i Lederne Vestsjælland (januar 2021)

2,8%

Ledighedsprocent for afdelingen (december 2020)

Når du har brug for hjælp
I Lederne Vestsjælland har vi ikke lokalt personale ansat eller fysiske kontorer, da alle Ledernes medlemmer bliver serviceret fra hovedkontoret i København. Hvis du har brug for konkret hjælp i en sag, skal du derfor kontakte hovedkontoret.

Kontakt hovedkontoret i København

Har du en idé til et projekt?
Har du en god idé til et projekt, hvor du mener vi kunne være en relevant samarbejdspartner, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen, så vi kan tale om din idé.

Kontakt Lederne Vestsjælland

Nyhedsbrev
Vi udsender en lokal udgave af Nyt fra Lederne efter behov, ca. fire gange årligt.

Se en oversigt over de nyhedsbreve, du er tilmeldt (log ind med NemID eller Ledernes login)

Se de seneste lokale nyhedsbreve udsendt af Lederne Vestsjælland