Mit Lederne

Om afdelingen

Om afdelingen

I Lederne Luftfart er vi ca. 1.100 medlemmer. På landsplan er vi 108.000 medlemmer fordelt på i alt 20 afdelinger.

Lederne Luftfart har som mål at forhandle og opretholde de bedst mulige arbejds- og lønforhold for ledere og betroede medarbejdere inden for luftfartsområdet – herunder at udbrede kendskabet til Lederne. Konkret gennemfører bestyrelsen forhandlinger med de forskellige arbejdsgivere indenfor luftfartens brancher vedrørende overenskomster, afskedigelsessager, uddannelsesplaner og mange andre emner.

108.000

Medlemmer i alt

1.080

Medlemmer i Lederne Luftfart (januar 2019)

0,8%

Ledighedsprocent for afdelingen (december 2018)

Når du har brug for hjælp
I Lederne Luftfart har vi ikke lokalt personale ansat eller fysiske kontorer, da alle Ledernes medlemmer bliver serviceret fra hovedkontoret i København. Hvis du har brug for konkret hjælp i en sag, skal du derfor kontakte hovedkontoret.

Kontakt hovedkontoret i København

Har du en idé til et projekt?
Har du en god idé til et projekt, hvor du mener vi kunne være en relevant samarbejdspartner, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen, så vi kan tale om din idé.

Kontakt Lederne Luftfart

Nyhedsbrev
Vi udsender en lokal udgave af Nyt fra Lederne efter behov, ca. fire gange årligt.

Se en oversigt over de nyhedsbreve, du er tilmeldt (log ind med NemID eller Ledernes login)

Se de seneste lokale nyhedsbreve udsendt af Lederne Luftfart