Mit Lederne

Nyheder

Udskydelse af LTDs ordinære generalforsamling

Bestyrelsen i LTD har drøftet afholdelsen af den ordinære generalforsamling den 26. marts 2020.

13. marts 2020

Vi har besluttet, at generalforsamlingen udskydes indtil videre grundet de helt ekstraordinære omstændigheder. Vi er opmærksomme på, at udskydelsen er i strid med både vedtægter og lovgivning, og at medlemsdemokratiet som følge heraf, midlertidigt er sat ud af kraft.

Det er ikke umiddelbart muligt at gennemføre generalforsamlingen på forsvarlig vis med baggrund i anbefalingerne fra myndighederne, samt TDC’s interne retningslinjer.

Det kan i den forbindelse oplyses:

  • Beretningen for perioden april 2019 – marts 2020 indeholdende regnskab, balance og budget, udsendes torsdag den 19. marts 2020.
  • Der er ikke indkommet forslag fra hverken bestyrelse eller medlemmer.
  • Der foreslås uændret kontingent.
  • Den nuværende bestyrelse, samt interne revisorer, fortsætter til det bliver muligt at gennemføre generalforsamlingen, og genvalg eller nyvalg kan foretages.

 

Det er således vores opfattelse, at ingen interesser vil blive tilsidesat som følge af udskydelsen.

Vi håber på alles accept og forståelse, og er naturligvis tilgængelige for besvarelse af spørgsmål.