Mit Lederne

Nyheder

TDC splittes op og hovedorganisationer fusionerer

Det har været et begivenhedsrigt forår med meldingerne om, at TDC splittes op, og at FTF og LO har besluttet at fusionere. Og så har LTD budt velkommen til en ny medarbejder pr. 1. juli. Få overblikket her.

09. juli 2018

Det står klart, at de nye ejere af TDC A/S ønsker at opsplitte den danske del i to. I første omgang organisatorisk, men senere som en egentlig juridisk opsplitning i to selvstændige selskaber. Der blev kommunikeret åbent og hurtigt fra ledelsens side, og foreningen bakker op om, at der blev meldt ud inden sommerferien, så hovedparten af medarbejderne har fået information om den kommende tids organisatoriske tilhørsforhold. Ca. 8 % af medarbejderne, der indtil videre forbliver placeret centralt, må leve med uvisheden endnu en tid. Foreningen følger processen tæt.

Hvad betyder så opsplitningen? Der er nok ingen tvivl om, at vi ser ind i væsentlige ændringer. De nye ejere har i offentligheden fokuseret rigtig meget på infrastruktur-delen, og foreningen har derfor opfordret til ikke at glemme fokus på salget - YouSee og Erhverv.

Der har været sagt og skrevet meget om den nye strategi i pressen, og særligt den øgede gældsætning i TDC A/S har været behandlet.

Vi forsøger at stille de rigtige, kritiske, spørgsmål om de forskellige forhold. Noget af det vi har fokuseret meget på er, om investeringen i TDC er langsigtet. Alt, hvad vi har fået at vide, tyder på det - og det mener vi er sundt for TDC. Der har været for mange år, hvor kortsigtet fokus har medført, at man ikke har kunnet træffe de bedste, langsigtede, beslutninger. P.t. er der ikke noget, der tyder på, at ejerskiftet vil medføre yderligere overtallighed i TDC Group - det er i hvert fald, hvad vi er blevet fortalt, og det vil vi følge nøje.

LTD vil i perioden frem mod en juridisk opsplitning af selskabet holde snuden i sporet og fortsætte med god rådgivning og hjælp til de medlemmer, der har brug for det.

På det mere overordnede plan arbejder vi på at sikre, at overenskomsterne fortsætter uændrede i de nye selskaber, så medarbejderne også i fremtiden er sikret ordentlige vilkår.

Samtidig med, at TDC er under opsplitning, har LTD's hovedorganisation, FTF, og LO valgt at fusionere. Som tidligere skrevet stemte LTD imod denne fusion.

Årsagerne var flere, men særligt en følelse af, at den nye fusionerede hovedorganisation ikke bliver partipolitisk uafhængig, har spillet ind - det har altid været vigtigt for LTD, at man ikke sammenblander partipolitik og forening, og den uafhængighed har også været en del af FTFs DNA siden etableringen i 1952.

Dertil kommer, at den nye hovedorganisation, som endnu ikke er navngivet, ser noget tung ud. 1 formand, 6 næstformænd, og en bestyrelse på mere end 60 personer.

Ud fra en samlet betragtning har LTD derfor besluttet at melde sig ud af FTF og dermed stå uden for den nye hovedorganisation. Mandatet til udmeldelsen blev enstemmigt vedtaget på årets generalforsamling i marts.

Hvad betyder det for det enkelte medlem? Umiddelbart ingenting. LTD har hentet sin juridiske rådgivning, arbejdsskadebehandling og socialrådgivning i FTF. Disse ydelser skal vi nu hente et andet sted, og drøftelser om det er allerede i gang. Der er flere interessante alternativer og over de næste måneder forventer vi at kunne lande en aftale.

Det gode samarbejde og den erfaringsudveksling, vi har haft med de andre i FTF, vil vi fortsætte i mere eller mindre formel form.

Der sker ingen ændringer i forhold til LTD's samarbejde med FTFa. (A-kassen) FTFa er trods navneligheden en selvstændig, tværfaglig A-kasse, hvor alle kan være medlem.

Som tidligere skrevet har vi også internt i LTD gennemgået forskellige ændringer. Janne Kjær er startet i foreningens sekretariat pr. 1. juli og vil fremover være at finde på kontoret i Teglholmen, G.K44, samt på telefon og mail.

Vi ønsker alle en god sommerferie og ser frem til en spændende periode med de ændringer, der venter.

Foreningen holder som altid åben alle hverdage mellem 9 og 16, også i sommerferien. Kontakt os på 70 27 22 57 eller mail info(at)lederforeningen.dk