Mit Lederne

Nyhed

Personalereduktioner i Nuuday

Den 6. januar 2021 blev det meldt ud, at Nuuday desværre skal sige farvel til 126 medarbejdere.

07. januar 2021

LTD har drøftet proces og vilkår med selskabet, og det skal i den forbindelse understreges, at vi ikke er enige i de påtænkte afskedigelser.

Det er muligt, at der ud fra et markedsmæssigt og økonomisk perspektiv er et behov for at reducere antallet af medarbejdere, og selskabet har gennem det såkaldte bløde ansættelsesstop gjort sit til at reducere antallet af afskedigelser.

Det er dog foreningens klare opfattelse, at en reduktion i denne størrelsesorden kunne – og burde – have været håndteret over en lidt længere periode via naturlig afgang og fortsættelse af det bløde ansættelsesstop. På den måde ville man både undgå den store usikkerhed, som afskedigelser giver blandt medarbejderne, men også den negative omtale, der altid følger i pressen. Begge dele er bestemt ikke uden omkostninger, som i et eller andet omfang jo også skal indregnes.

Processen

Bliver man indkaldt til en afskedigelsessamtale, vil der fra start være en LTD-repræsentant med som bisidder. Ønskes ikke en bisidder, kan det naturligvis fravælges.

Der er aftalt følgende overtallighedsvilkår mellem LTD og selskabet

  • Outplacement med individuel karriererådgivning hos AS3
  • Erhvervsrettede og kompetencegivende kurser og uddannelser med henblik på et nyt eksternt job
  • Uvildig økonomisk rådgivning gennem Arvad Finans
  • Hjælp til intern jobsøgning på tværs af hele TDC Group
  • Hjælp fra PFA og SundhedsCenter

Udgangspunktet ved afskedigelse er, at man fritstilles 1. februar, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

I perioden efter afskedigelsen bliver alle overtallige kontaktet af LTD med henblik på gennemgang af personlige vilkår, samt præsentation af muligheder for sparring, hjælp og konkret rådgivning.

Der har ikke været, og bliver ikke, en frivillighedsproces, hvor man kan melde sig, hvis man sidder med et ønske om at fratræde sin stilling. Men helt generelt er det altid en god ide at kontakte foreningen, hvis man har et ønske om at forlade selskabet – så kan vi rådgive om mulighederne.

Har du spørgsmål, er du altid til velkommen til at kontakte os på 70 27 22 57 eller mail kontakt@lederforeningen.dk

Bestyrelsen