Mit Lederne

Overtallighed 2020

Overtallighed 2020

Ultimo 2019 indgik LTD og TDC en protokol om vilkårene for overtallige i 2020.

05. februar 2020

Omfanget af overtallige er endnu ukendt, men som det ser ud for nuværende, er det i første omgang i Nuuday, i forbindelse med Enterprise Agile, at overtalligheden vil opstå.

LTD er ikke enig i, at der er behov for at nedlægge stillinger på nuværende tidspunkt. Der er fortsat en strøm af medarbejdere, der løbende forlader virksomheden og det er foreningens opfattelse, at man burde udvise tålmodighed og lade antallet af medarbejdere tilpasses naturligt ved færre rekrutteringer i forhold til antallet af medarbejdere, der selv forlader selskabet.

Overtallige medarbejdere vil som tidligere blive tilbudt hjælp til at komme videre, samt uvildig rådgivning om privatøkonomien.

Hjælpen består af

  • Tilbud om betaling af kurser, uddannelse m.v.
  • Outplacement/karriererådgivning hos AS3
  • Rådgivning om privatøkonomien hos Arvad Finanshus
Vi har aftalt med selskabet, at overtallige medarbejdere som udgangspunkt fritstilles, med mindre særlige forhold gør sig gældende.
 
Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte foreningen.