Mit Lederne

Ordinær generalforsamling 25. marts 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling for Lederforeningen i TDC.

15. februar 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i LTD, 
 
Torsdag den 25. marts 2021 kl. 16.15
 
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter: 
  1. Bestyrelsens beretning 
  2. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab 
  3. Indkomne forslag 
  4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår 
  5. Valg af LTD’s formand/næstformand 
  6. Valg af bestyrelsesmedlem 
  7. Valg af 2 interne revisorer 
  8. Valg af 2 revisorsuppleanter 
  9. Eventuelt 


I henhold til vedtægternes § 5.1, skal forslag, som ønskes behandlet, stilles skriftligt til bestyrelsen, senest 2 uger før generalforsamlingen, altså senest torsdag den 11. marts 2021. 
 
Generalforsamlingen afholdes denne gang i Teglholmen, K.044, hvis det bliver muligt. Vi anbefaler dog at deltage via Teams. Hvis fysisk gennemførelse af generalforsamlingen ikke kan lade sig gøre grundet eksterne, eller interne, retningslinjer, gennemføres generalforsamlingen udelukkende via Teams.
 
Bestyrelsen er bevidst om, at vedtægterne ikke udtrykkeligt tillader afholdelse af generalforsamling uden mulighed for fysisk deltagelse, men mener, at det er et bedre alternativ end udskydelse, som i øvrigt heller ikke vedtægtsmæssigt er en mulighed.
 
Såfremt man ønsker at opponere mod afholdelse via Teams, vil det være hensigtsmæssigt at kontakte bestyrelsen hurtigst muligt.
 
Tilmelding kan ske her. Tilmeldingsfristen er fredag den 19. marts.
 
Vel mødt!
Bestyrelsen 
 
(Har du en mailklient, der ikke understøtter ovenstående link, kan tilmelding ske på generalforsamling@lederforeningen.dk)