Mit Lederne

Nyt fra din forening LTD

Nyt fra din forening, LTD

Så er det vist blevet tid til en opdatering om stort og småt i LTD og TDC-koncernen.
 

19. november 2019

Tingene går stærkt for tiden. Lige før sommerferien blev den juridiske opdeling af TDC A/S i Nuuday og NetCo gennemført, og de fleste medarbejdere fik nye ansættelsesbeviser. Det gik overraskende smertefrit, men nogle medarbejdere måtte dog omkring HR for at få fjernet eller tilføjet forskellige forhold.
 
Oprettelsen af de to selskaber har også været startskuddet til skabelsen af to nye kulturer, og det fornemmes, at man ret hurtigt har formået at få en selvstændig identitet i de to selskaber. En mindre gruppe medarbejdere er fortsat ansat i TDC A/S, hvorfra de løser opgaver for både Nuuday og NetCo. 
 
LTD er løbende i dialog med HR på tværs af hele selskabet og følger nøje med i ændringerne.
 
Midt i de mange forandringer har vi sagt farvel til både Allison og Jaap. Foreningen har haft et godt samarbejde med begge, og ønsker dem held og lykke fremover. 
 
Det kunne være bekymrende med udskiftninger på nøglepositioner i den nuværende situation, men med Mike Parton som midlertidig afløser for Allison og Michael Moyell Juul som afløser for Jaap, sikres dog en stabilitet i ledelsen, som vi i foreningen bakker op om. Begge har været med til at drive de ændringer, vi står midt i, og intet tyder på, at retningen ændres.
 
Nedenfor kan du læse om aktuelle emner.

Husk også, at tidligere nyhedsbreve altid kan læses her.
Enterprise Agile – The Good Rebellion
I Nuuday arbejdes for tiden intenst med indførelsen af en ny måde at arbejde og organisere sig på: Enterprise Agile.
 
Som noget nyt har man valgt at inddrage medarbejderne på et meget tidligt tidspunkt, og det er noget LTD virkelig bakker op. Det er et stærkt signal til medarbejderne, at man inddrages i ændringerne. Men tidlig inddragelse medfører naturligvis også, at der i processen vil opstå en række spørgsmål, som man ikke kan svares på her og nu, og det kan føre til usikkerhed blandt nogle medarbejdere. 
 
Og Enterprise Agile er en stor ændring, der vil medføre en ny måde at arbejde og organisere sig på. Det er på samme tid både spændende og udfordrende.
 
LTD følger processen meget tæt, og har løbende opfølgningsmøder med HR og ledelsen. Hvis du som medarbejder har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte foreningen, eller din lokale talsperson.

Se din lokale talsperson

Vi vil udsende yderligere information efterhånden som processen skrider frem.
 
Vagtordninger
Foreningen har gennem de seneste par måneder modtaget en række henvendelser om mulig etablering af vagtordninger. 
 
Der findes overordnet to typer af vagtordninger: Rådighedsvagt og Tilkaldevagt. 
 
Ved rådighedsvagt står man decideret til rådighed og har pligt til at reagere i samme øjeblik man bliver kontaktet. Man kan altså ikke være i biografen, på restaurant, eller drikke alkohol. Man får betaling pr. time man står til rådighed, samt betaling eller afspadsering, hvis man kontaktes og skal arbejde under rådighedsvagten.
 
Ved tilkaldevagt har man ikke pligt til at reagere, hvis man bliver kontaktet. Her betales et beløb, hvis man reagerer på et tilkald.
 
Kontakt endelig foreningen, hvis du har spørgsmål om vagtordninger.
 
Husk din ekstra fridag i år
Hvis du skulle have glemt det, vil vi lige huske dig på din ekstra fridag med løn, mandag den 30. december 2019… Kan du ikke holde fri denne dag grundet et arbejdsmæssigt behov, skal du aftale en anden dag med din leder.
 
Lønsamtaler 2019

Alle lønsamtaler skulle meget gerne være gennemført på nuværende tidspunkt. Vi afventer p.t. det samlede resultat og vender retur hurtigst muligt. Særlig interessant er, hvor mange der er blevet tilbudt, og eventuelt takket ja til,  den nye bonusordning, GBI. Mere følger. Vi arbejder på at lave et spørgeskema om oplevelserne ved dette års samtaler.
 
Vi planlægger også at tilbyde et par gå-hjem-møder om forhandlingsteknik i januar og februar, meld gerne ind, hvis du har lyst til at deltage, så vi kan få en ide om interessen.
 
MyVoice
Resultatet af MyVoice er netop blevet præsenteret og det er virkelig et flot resultat. Vi er i gang med at se nærmere på de enkelte områder. Både hvor der har været fremgang, men selvfølgelig også på de områder, hvor det er gået den forkerte vej. Begge dele er interessante.
 
Valgene til A/S-bestyrelserne
I september blev valgene til bestyrelserne i Nuuday A/S og TDC NetCo A/S afsluttet, og LTD’s næstformand, Lars Søholm, blev valgt ind i bestyrelsen i Nuuday A/S.
 
De tre foreninger i TDC, AC-Tele, Dansk Metal og LTD, valgte denne gang i fællesskab at anbefale kandidater. Vores fælles holdning er, at så mange medarbejdere, som muligt, skal repræsenteres. I Nuuday sidder nu én fra Dansk Metal og én fra LTD, mens der i NetCo sidder én fra AC-Tele og én fra Dansk Metal. I bestyrelsen i TDC A/S sidder fortsat to fra Dansk Metal, én fra AC-Tele og én fra LTD. Vi har derfor nu alle muligheder for at koordinere vores indsats til gavn for både selskaber og medarbejdere.
 
Foreningernes kandidater blev valgt med meget stor opbakning – TAK for det.