Notat fra generalforsamlingen 2021

Her kan du finde notatet fra generalforsamlingen den 25. marts 2021.

03. maj 2021

Den 25. marts 2021 blev der afholdt ordinær generalforsamling i LTD.

Generalforsamlingen blev afholdt via Teams.

Hovedpunkterne følger her:

  • Kurt Nielsen blev valgt som ny næstformand, da Lars Søholm grundet pensionering havde valgt at trække sig.
  • Anni Saust blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Kurt Nielsen
  • Thomas Lech Pedersen blev genvalgt som formand
  • Kontingentet (LTDs andel) blev sænket med 15 % pr. 1. juli 2021 (fra 220,- til 187,- for medlemmer med A-kasse)

Du kan læse hele notatet her

Kontakt endelig sekretariatet, hvis du har spørgsmål af nogen art.