Mit Lederne

Notat fra generalforsamling 2023

Notat fra generalforsamling 2023

Her kan du finde notatet fra generalforsamlingen den 23. marts 2023.

11. maj 2023

Den 23. marts 2023 blev der afholdt ordinær generalforsamling i LTD.

Generalforsamlingen blev afholdt fysisk i Teglholmen, med deltagelse via Teams.

Hovedpunkterne følger her:

  • Forperson Thomas Lech Pedersen blev genvalgt.
  • Pernille Bloch blev nyvalgt som næstforperson og afløser Kurt Nielsen der stopper i TDC Net.
  • Anni Saust blev genvalgt som bestyrelsesmedlem, og Klaus Juul Pedersen blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.
  • Camilla Lilleholt var ikke på valg, men fratræder som bestyrelsesmedlem, da hun har fået job udenfor YouSee.
  • Der var ingen ændringsforslag.

Du kan læse hele notatet her

Kontakt sekretariatet, hvis du har spørgsmål af nogen art.