Notat fra generalforsamling 2022

Her kan du finde notatet fra generalforsamlingen den 31. marts 2022.

Den 31. marts 2022 blev der afholdt ordinær generalforsamling i LTD.

Generalforsamlingen blev afholdt fysisk i Slet, med deltagelse via Teams fra andre lokationer.

Hovedpunkterne følger her:

  • Kurt Nielsen blev genvalgt som næstformand.
  • Udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 2 til 3. Pernille Bloch stillede op og blev valgt.
  • Camilla Lilleholt blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
  • 6 ændringsforslag til vedtægterne som alle blev enstemmigt vedtaget.
  • Kontingentet (LTD's andel) blev sænket med 6% pr. 1. juli 2022 (fra 187,- til 175,- for medlemmer med A-kasse)

Du kan læse hele notatet her

Kontakt endelig sekretariatet, hvis du har spørgsmål af nogen art.