Mit Lederne

LTD og TDC har indgået ny overenskomst

LTD og TDC har indgået ny overenskomst

Den 30. april 2020 indgik LTD og TDC ny overenskomst for perioden 1. marts 2020 til 28. februar 2023. Overenskomsten dækker fortsat alle LTD’ere i Nuuday, TDC NET og TDC Group.
 
Der er ikke aftalt varige ændringer i forhold til tidligere. Årsagen er, at vi midt i en tid med stor usikkerhed på mange plan, ikke fandt det muligt at indgå aftaler om større ændringer lige nu.
 
Der er dog aftalt forskellige midlertidige forhold, som kort gennemgås her:
 
Løn
Lønsamtalerne 2020 igangsættes medio maj og forventes afsluttet medio august 2020. Der er ikke aftalt en mindstereguleringsramme i år, og lønsamtalerne gennemføres i øvrigt som normalt. Erfaringerne viser, at det samlede resultat af løndannelsen påvirkes positivt ved, at samtalerne ikke igangsættes for sent på året. 
 
Vi har i den forbindelse udarbejdet en frisk lønstatistik – kontakt foreningen for adgang. Husk også, at du som medlem kan orientere dig om lønniveauer eksternt via Ledernes store lønstatistik, som du kan finde her. (log ind med NemId) 

Tillæg (vagt, holddrift, turnustjeneste) reguleres generelt med 1,6 % den 1. april 2020, 2021 og 2022.
 
To ekstra fridage i år
Det er også aftalt, at 30. december 2020 er en fridag med løn og derudover gives endnu en fridag med løn, som placeres den 28. eller 29. december 2020, efter aftale med nærmeste leder. Hvis det ikke er muligt at holde fri de pågældende dage, aftales anden placering i stedet.
 
Det er særligt aftalt, at vi ultimo 2020 og primo 2021 starter forhandlinger vedrørende temaer, som er vigtige for både LTD og TDC.  Temaerne omhandler bl.a. mere fleksible måder at arbejde på, arbejdstidsbestemmelser, det fremtidige lønsystem, samt aftaleforhold mellem LTD og TDC.
 
Man kan ikke sige, at overenskomstfornyelsen er ”nyskabende”, men den er stabil i forhold til vores eksisterende fordele. Vi ved også fra tidligere, at mange sætter pris på ekstra fridage med løn. Da der således ikke er aftalt varige forringelser, indeholder din LTD-overenskomst fortsat:

  • 5 feriefridage pr. år
  • Frihed med løn dagen efter Kr. Himmelfart
  • Frihed med løn Grundlovsdag
  • Frihed med løn Juleaftensdag
  • Frihed med løn Nytårsaftensdag
  • To betalte fridage mellem jul og nytår (kun 2020)Betalt frokostpause
  • Arbejdsgiverbetalt pensionsordning med fleksibilitet og attraktive forsikringsordninger
  • Gode vilkår under barsel – både for far og mor
  • Særlige forhold omkring afskedigelse

Du er altid velkommen til at kontakte foreningen, hvis du har spørgsmål til dine ansættelsesforhold eller andet.