Mit Lederne

LTD og TDC har indgået ny overenskomst

LTD og TDC har indgået ny overenskomst

04. maj 2023

Den 25. april 2023 indgik LTD og TDC ny overenskomst for perioden 1. marts 2023 til 28. februar 2025. Overenskomsten dækker alle LTD’ere i Nuuday, TDC NET. 

Download den nye overenskomst (pdf)

Nedenfor finder du en kort opsummering af aftalen.

Generel regulering 2023
Pr. 1. juni 2023 hæves den arbejdsgiverbetalte pension med 2 % - dog reguleres tjenestemænd i stedet 1,75 % på den faste løn.

  • Det er som tidligere muligt at justere sin pension i intervallet 8-16 % ved den årlige lønsamtale
  • Nyansatte på LTD-overenskomsten vil i fremtiden blive ansat med mindst 10 % i arbejdsgiverbetalt pension (stadig op til 16 %)

Generel regulering 2024
Pr. 1. marts 2024 reguleres alle lønninger generelt med 1,75 %

To nye fridage med løn

  • Allerede i december 2023 får alle LTD’ere fremover frihed med løn den 27. december, samt en anden valgfri dag mellem jul og nytår (altså 2 fridage ekstra med løn, undtaget de år, hvor 27. december er en lørdag eller søndag – der er det kun én)

Barsel

  • Barselsreglerne ændres således, at begge forældre får ret til 24 uger med fuld løn efter fødslen
  • Mor kan fortsat gå 6 uger inden fødslen
  • I en eventuel periode kun med dagpenge (fx hvis far overdrager op til 11 uger til mor), indbetaler selskabet fortsat fuldt pensionsbidrag, og der optjenes ferie med løn

Der er naturligvis fortsat en individuel lønsamtale hvert år. I år forventes samtalerne igangsat medio/ultimo maj måned.

Vi har i forbindelse med overenskomstfornyelsen aftalt, at LTD´s ret til at forhandle en mindstereguleringsramme bortfalder. Den har i praksis ikke haft betydning for medlemmerne i efterhånden mange år.

Den 1. januar 2024 overgår helbredsforsikringen til at blive betalt over medarbejderens pensionsordning. Alle medarbejdere kompenseres dog for betalingen via lønnen. Samme konstruktion er tidligere gennemført med livsforsikringen.

Derudover er der forskellige mindre tilretninger, ændring af satser for vagt, og data, som vi udveksler med selskabet.

Du er altid velkommen til at kontakte foreningen, hvis du har spørgsmål til dine ansættelsesforhold eller andet.