Løndannelsen 2021

LTD og TDC har indgået aftale om løndannelsen for 2021, gældende for medarbejdere omfattet af LTD's forhandlingsområde i Nuuday, TDC NET og TDC Group.

19. april 2021

Parterne var enige om, at det er vigtigt at komme i gang med lønsamtalerne hurtigst muligt, og samtalerne forventes så vidt muligt afsluttet inden udgangen af juni 2021. Din leder indkalder dig til samtale.

Vi har aftalt at fortsætte forsøget fra 2020, hvor der ikke aftales en centralt styret mindstereguleringsramme.

Det er samtidig aftalt, at alle LTD'ere i 2021 får to ekstra fridage med løn mellem jul og nytår. Den ene ligger fast den 30. december, mens den anden normalt lægges efter aftale med nærmeste leder på en af de andre dage mellem jul og nytår. Kan man ikke holde fri de pågældende dage grundet vagt/drift, aftales to andre dage med nærmeste leder. Fridagene gælder kun i 2021 og bortfalder herefter, hvis ikke andet aftales.

Vi er endnu ikke klar med en opdateret lønstatistik, men vi arbejder på sagen, og udsender den så hurtigt det kan lade sig gøre.