Mit Lederne

Løndannelsen 2020

Løndannelsen 2020

Som mange måske har læst, har den øverste ledelse besluttet, at der kun må bruges 1 % til lønregulering af både LTD- og AC-området.

02. juli 2020

 
LTD og TDC aftalte i forbindelse med fornyelsen af overenskomsten en forsøgsordning, hvor årets lønsamtaler skulle gennemføres uden en aftalt mindstereguleringsramme. Dermed er der som sådan ikke noget aftalemæssigt forkert i ovennævnte beslutning. Men den vil naturligvis indgå i vores overvejelser, når vi skal evaluere forsøgsordningen. 
 
Dog finder vi i foreningen niveauet ganske uacceptabelt henset til den helt ekstraordinære indsats alle leverer i øjeblikket, sammenholdt med de store ændringer, der gennemføres i organisationen.
 
Vi har bestemt forståelse for, at selskabet er i en udfordrende situation rent økonomisk. Men det er på ingen måde udelukkende grundet COVID-19, og derfor burde lønreguleringerne kunne gennemføres med samme ramme, som man forventede primo 2020. Med den udmeldte ramme vil ledere, særligt betroede medarbejdere og akademikere, blive reguleret langt mindre end andre medarbejdergrupper, der tilmed reguleres generelt, og ikke selv skal drøfte deres løn.
 
Med den indsats LTD’ere og AC’ere for tiden leverer, er det slet ikke i orden, at vi alene skal holde for i selskabets spareiver. Man kan jo ikke ligefrem sige, at lønreguleringerne har været ekstraordinært gode i perioder, hvor det er gået godt – måske lige med undtagelse af bonusudbetalingen, der altid er god, men som vi medarbejdere i vidt omfang nu slet ikke har mulighed for at være en del af. 
 
Overordnet føler vi, at man ikke vil lønregulere, når det går dårligt, fordi det går dårligt, og at man heller ikke vil lønregulere væsentligt, når det går godt, fordi det nok snart går dårligt igen… 
 
Vi har forelagt vores kritik for selskabet og påpeget, at mange medarbejdere vil være skuffede over udmeldingen og niveauet, og at det er sådan noget man husker fremover. Desværre uden, at det gav anledning til revurdering.
 
På trods af ovennævnte skal du selvfølgelig til lønsamtale alligevel, og det er din nærmeste leder, der har opgaven med at indkalde dig. Få en god dialog om performance, niveau og hvad der skal til for at bevæge sig lønmæssigt.
 
Foreningen ønsker alle en god sommer – husk at få koblet af og glem alt ovenstående for en stund. Vi holder åbent hele sommeren, alle hverdage fra 9-16 på telefon 70 27 22 57 eller mail kontakt@lederforeningen.dk.