Løndannelsen 2019 - Hvordan gik det?

Vi har nu fået resultatet af løndannelsen 2019 og vi arbejder på at få lavet friske lønstatistikker hurtigst muligt.

05. februar 2020

Ventetiden kan bruges til at se lidt på de overordnede facts:

 • 850 medarbejdere danner grundlag for tallene (såkaldt ”fortsat ansatte” – medarbejdere der var ansat på LTD både 31. december 2018 og 31. december 2019. Nyansatte og fratrådte tælles ikke med)

 • 3,3 % er lønsummen steget med i 2019

 • I TDC NET er lønsummen steget 3,0 %

 • I Nuuday er lønsummen steget 3,3 %

 • I TDC A/S (Stabe) er lønsummen steget 3,9 %

 • 131 (15,4 %) har ikke fået en lønregulering

 • 719 (84,6 %) har fået en lønregulering

 • Ud af 298 kvinder har 243 (81,5%) fået en lønregulering

 • Ud af 298 kvinder har 55 (18,5%) ikke fået en lønregulering

 • Ud af 552 mænd har 473 (85,7 %) fået en lønregulering

 • Ud af 552 mænd har 79 (14,3 %) ikke fået en lønregulering

 • Gennemsnitslønnen er kr. 46.835, inkl. bonus/provision on-target, men ekskl. pension og faste tillæg

 • Nedre kvartil er kr. 39.402 (25 % af lønningerne ligger under denne løn)

 • Medianen er kr. 45.751 (lige mange lønninger ligger under og over denne løn)

 • Øvre kvartil er kr. 52.878 (25 % af lønningerne ligger over denne løn)

 • Kun 2 (to) medarbejdere har indgået den nye GBI-bonusaftale

Vi udsender lønstatistikken, så snart den foreligger på kaldetitelniveau.