Mit Lederne

Nyheder

Løn - hvordan gik det og hvad sker nu?

Selvom fokus længe har været på det offentlige område, er der også nyt om lønnen andre steder. LTD er nu klar med resultatet fra 2017, en frisk lønstatistik og lidt om status for 2018.

07. maj 2018

Lønsamtalerne startede i 2017 i nogenlunde fornuftig tid. Vi havde aftalt med selskabet, at samtalerne så vidt muligt skulle være afholdt inden udgangen af juni. Det blev de mange steder, men der var dog plads til forbedring. En del områder kunne først melde klar lang tid efter sommerferien.

Resultatet i 2017 blev, at den samlede LTD-lønsum for fortsat ansatte (ansat både 31. dec. 2016 og 31. dec. 2017) blev reguleret med ca. 2 %.

I forhold til det aftalte kom vi i mål, og gennemsnitligt set var der også plads til reallønsforbedring. På trods af det, er det foreningens opfattelse, at der burde have været en større lønudvikling indenfor området. 

Lønreguleringerne fordelte sig som følger:

- 28 % fik ingen lønregulering
- 6  % fik under 1 % 
- 57 % fik mellem 1 og 5 %
- 9  % fik mere end 5 %

Vi spurgte i efteråret, hvordan I oplevede lønsamtalerne:

- 91 % var til lønsamtale
- 32 % mente der var tale om en reel drøftelse (og 68 % mente det således ikke...)
- 45 % var tilfredse med lønreguleringens størrelse (og 55 % var altså ikke...)
- 61 % var tilfredse med forløbet af samtalen
- 62 % var efterfølgende tilfredse, eller meget tilfredse, med deres samlede aflønning
- 38 % var efterfølgende mindre tilfredse, eller utilfredse, med deres samlede aflønning

I forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen har vi trukket lod blandt deltagerne om 3 gaver a kr. 500,- fra Imerco, og de 3 heldige blev:

- Jan Abildgaard
- Lotte Guldbrandt
- Sussi Aunsbak

I forhold til indeværende års lønsamtaler har vi haft de første drøftelser med selskabet. Vi håber snart at kunne sætte samtalerne i gang, men der foreligger endnu ingen aftale om processen.

Til gengæld er vi klar med en helt frisk lønstatistik, der er trukket pr. marts 2018. Lønningerne i statistikken er den faste løn, inkl. tillæg, samt on-target værdien af bonus og provision - men ekskl. pension. HUSK, at samme titel kan dække over meget forskelligt stillingsindhold, hvilket kan medføre større udsving.

Gennemsnitslønnen på LTD-området er omkring kr. 45.000,- inkl. tillæg, provision og bonus, men ekskl. pension.

Det er en god ide at indlede en dialog med sin nærmeste leder i god tid inden selve lønsamtalen. I praksis har den enkelte leder kun en begrænset sum til rådighed for individuel lønregulering. Har man forventning om en (større) lønstigning, skal nærmeste leder i gang med at skaffe pengene tidligt - de kan ikke trylles frem under samtalen. Det er lederens ansvar at sikre en lønsum, der er stor nok, i forhold til fastholdelse og motivering af medarbejdere i området. Det fremgår også af den lederguide, som er lederens instruktion i afholdelse af samtaler. Mange ledere bryder sig ikke om at skulle op ad i systemet og bede om flere penge, men det er dét, der skal til. Der er naturligvis lønbudgetter, der skal overholdes, men der opleves lønpres i flere områder, og deraf tendens til, at selskabet af hensyn til fastholdelse, er nødt til at følge bedre med.

Du kan finde den nye statistik her.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte foreningen.