Mit Lederne

Information om varsling af ferie mm.

Information om varsling af ferie mm.

Vi har efter nøje overvejelser valgt hidtil ikke at sende information om Corona / COVID-19.
 
Der er i forvejen meget information at forholde sig til og selskabet har været gode til at guide og informere alle medarbejdere. Vi er sammen med de øvrige foreninger i løbende kontakt med ledelsen om alle forhold af betydning.
 
Der er dog en del medlemmer, der har spurgt til varsling af ferie, afspadsering og feriefridage med forkortet, eller intet varsel.
 
Det er vores opfattelse, at betingelserne for at fravige de normale bestemmelser om varsling i den nuværende situation er til stede.
 
Derfor må det også accepteres, at arbejdsgiver p.t. varsler restferie, feriefridage og eventuel afspadsering afholdt uden sædvanligt varsel.
 
Du kan læse mere om de forskellige forhold her.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.