Mit Lederne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LTD

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LTD

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i LTD. Læs mere her.

07. juli 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i LTD, onsdag den 19. august 2020 kl. 16.15.
 
Det foregår hos TDC A/S, Sletvej 30, 8310 Tranbjerg J, med mulighed for at deltage fra Teglholmen, samt eventuelt andre lokaliteter, via video. Lokaler følger ved tilmelding, men til info anvendes lokaler med mulighed for rigelig afstand mellem deltagerne. Generalforsamlingen skulle have været afholdt torsdag den 26. marts 2020, men måtte udskydes grundet situationen med Corona/COVID-19.
 
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter: 
 
1. Bestyrelsens beretning 
2. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab 
3. Indkomne forslag 
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår 
5. Valg af LTD’s formand/næstformand 
6. Valg af bestyrelsesmedlem 
7. Valg af 2 interne revisorer 
8. Valg af 2 revisorsuppleanter 
9. Eventuelt 
 
I henhold til vedtægternes § 5.1 skal forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles bestyrelsen skriftligt, senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. senest onsdag den 5. august 2020. 
 
Arrangementet afsluttes umiddelbart efter, at generalforsamlingen er gennemført.
 
Af hensyn til det praktiske ønskes tilmelding senest 11. august 2020 via e-mail, via en af følgende:
 
Jeg deltager i Slet 19. august kl. 16.15
 
Jeg deltager i Teglholmen 19. august kl. 16.15
 
Jeg deltager på anden lokalitet 19. august kl. 16.15 (information følger)
 
(Har du en mailklient, der ikke understøtter ovenstående links, kan tilmelding ske på generalforsamling@lederforeningen.dk - skriv i emnefeltet, hvor du deltager)
 
 
Vel mødt,
Bestyrelsen