Mit Lederne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i LTD torsdag den 31. marts 2022 kl. 16.15.

14. februar 2022

Generalforsamlingen afholdes på Sletvej 30, 8310 Tranbjerg J, i Auditoriet.

 

Der er også mulighed for deltagelse via Teams.

 

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab 
  3. Indkomne forslag 
  4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår 
  5. Valg af LTD’s formand/næstformand 
  6. Valg af bestyrelsesmedlem 
  7. Valg af 2 interne revisorer 
  8. Valg af 2 revisorsuppleanter 
  9. Eventuelt 


I henhold til vedtægternes § 5.1, skal forslag, som ønskes behandlet, sendes skriftligt til bestyrelsen, senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. senest torsdag den 17. marts 2022.


Efter generalforsamlingen serveres lidt at spise og drikke.


Tilmelding til fysisk deltagelse i Slet kan ske her (tilmeldingsfrist 24. marts)


Tilmelding til deltagelse via Teams kan ske her


Hvis din mail-app, ikke understøtter ovenstående links, kan tilmelding ske på: generalforsamling@lederforeningen.dk - skriv SLET eller TEAMS i emnefeltet.


Bestyrelsen