Mit Lederne

Nyheder

Glædelig jul - og husk din ekstra fridag i år

Julen varer muligvis ikke helt til påske, men i år kan du også holde fri "3. juledag", altså 27. december

18. december 2018

I forbindelse med årets lønaftale blev det også aftalt, at alle LTD'ere har fri med løn den 27. december 2018. Kan man af driftsmæssige grunde ikke holde fri den dag, kan der holdes fri en anden dag.

Det har været et spændende år i både TDC Group og i foreningen. Opkøbet af TDC, og den efterfølgende udmelding om opdeling af selskabet, har fyldt meget hos de fleste.

Den strategiske retning er efterhånden stukket ud, og det skal blive interessant at følge udviklingen i de kommende år. Igennem mange år har vi oplevet massive personalereduktioner i koncernen og det er nu håbet, at vi med en langsigtet strategi kan lægge sådanne "finansielle afskedigelser" bag os og vende tilbage til en mere normal tilstand. Vi må se.

Efteråret har i foreningen været præget af arbejdet med at indgå en samarbejdsaftale med Lederne, så vi kommer til at stå endnu stærkere i fremtiden. Den enstemmige vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling vakte glæde i bestyrelsen - det betyder noget, at der var enighed om retningen.

Fremtiden for foreningen, og dermed vores særlige vilkår som LTD'ere, ser nu endnu bedre ud.

Med kombinationen af Ledernes størrelse, spændende tilbud og store viden om ledere og særligt betroede medarbejdere, samt LTD's lokale ekspertise og forhandlingsmuligheder, tror vi på endnu bedre resultater for medlemmerne i fremtiden.

Tak for opbakningen i 2018.

Rigtig Glædelig Jul & Godt Nytår.

Thomas Lech Pedersen
Formand