Mit Lederne

Nyheder

LTD ønsker glædelig jul og godt nytår

Julen står for døren, og inden julefreden helt sænker sig, følger her en kort update.

23. december 2020

COVID-19 / Corona – er vi vist alle trætte af. Påvirkningen af vores hverdag er stor, men også meget forskellig fra jobsituation til jobsituation. Vi bruger i foreningen en hel del tid sammen med ledelsen, hvor vi dels følger situationen tæt, men også behandler meget konkrete forhold. Hvis du har udfordringer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os, det kan både være om hjemmearbejde, rengøring, uhensigtsmæssigheder eller andet. Se eventuelt også denne artikel.
 
Agile – den agile måde at arbejde på har efterhånden været i gang i Nuuday i mere end et halvt år, og nu er turen kommet til Retail, der går agilt 1. april 2021. Også i CAC, Customer Angel Center, er man i gang med en pilot, der skal afklare, om det er vejen frem her. Der er helt sikkert en masse gode elementer i det agile setup, men der er bestemt også udfordringer. Vi får relativt mange henvendelser fra medlemmer, der enten ikke trives, eller oplever, at effektiviteten/produktiviteten er ramt. Hertil kommer, at der fortsat er forhold som kommandoveje og beslutningskompetence, der ikke er helt klare. Det er foreningens opfattelse, at en række forhold med fordel kunne have været afklaret tidligere i forløbet, fx den seneste, delvise udmelding om ændringer i stillingsbetegnelser og kaldetitler, ligesom visse ansættelsesmæssige forhold gentagne gange ikke er/har været afklaret inden besættelse af stillinger. Det kan gøres bedre og dén dialog er i gang!

Opdelingen af TDC A/S i Nuuday og TDC NET har været en realitet i noget tid, og meldingen er, som det flere gange er kommunikeret, at begge selskaber skal være selvkørende medio 2022. Det er måske ikke noget, den enkelte medarbejder tænker videre over i hverdagen, men særligt for medarbejderne i TDC Group fylder det en del. Også i foreningen er det noget vi følger tæt og som vi løbende vil orientere om, og drøfte med ledelsen.

Ekstra fridage i forbindelse med julen – husk, at du har fri med løn den 30. december i år. Derudover kan du også holde fri med løn mandag den 28. eller tirsdag den 29. december i 2020. Dagene skal som udgangspunkt ikke registreres i PULS. Har du behov for at registrere i andre systemer, er der tale om frihed med løn. Kan du af driftsmæssige årsager ikke holde fri disse dage, aftales andre dage med nærmeste leder.

Foreningen holder åbent alle hverdage mellem 9 og 16, med undtagelse af 30. december, der er fridag for alle.

Rigtig glædelig jul og godt nytår.