Mit Lederne

Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LTD

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i LTD, 

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 16.15

14. februar 2020

Generalforsamlingen afholdes hos TDC A/S, Sletvej 30, 8310 Tranbjerg J, med mulighed for at deltage fra Teglholmen, samt eventuelt andre lokaliteter, via video. Lokaler følger ved tilmelding.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

1. Bestyrelsens beretning
2. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab
3. Indkomne forslag
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår
4. Valg af LTD’s formand/næstformand
5. Valg af bestyrelsesmedlem
6. Valg af 2 interne revisorer
7. Valg af 2 revisorsuppleanter
8. Eventuelt

I henhold til vedtægternes § 5.1 skal forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles bestyrelsen skriftligt, senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. senest torsdag den 12. marts 2020.

Efter generalforsamlingen, der normalt varer ca. én time, serveres – på alle lokaliteter – lidt godt at spise og drikke, og der er mulighed for at netværke, samt møde nye og gamle kolleger.

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.30.


Af hensyn til det praktiske ønskes tilmelding via e-mail via en af følgende:

Jeg deltager i Slet 26. marts kl. 16.15 (tilmeldingsfrist 18. marts kl. 16.00)

Jeg deltager i Teglholmen 26. marts kl. 16.15 (tilmeldingsfrist 18. marts kl. 16.00)

Jeg deltager på anden lokalitet 26. marts kl. 16.15 (tilmeldingsfrist 18. marts kl. 16.00)

(Har du en mailklient, der ikke understøtter ovenstående links, kan tilmelding ske på generalforsamling@lederforeningen.dk - skriv i emnefeltet, hvor du deltager)


Bestyrelsen