Mit Lederne

Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LTD

20. februar 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i LTD, torsdag den 28. marts 2019 kl. 16.15.

Generalforsamlingen afholdes hos TDC A/S, Teglholmsgade 1, 2450 København SV, med mulighed for at deltage fra Sletvej og Klingenberg via video.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab
  3. Indkomne forslag
  4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår
  5. Valg af LTD’s formand/næstformand
  6. Valg af bestyrelsesmedlem
  7. Valg af 2 interne revisorer
  8. Valg af 2 revisorsuppleanter
  9. Eventuelt

I henhold til vedtægternes §5.1. skal forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles bestyrelsen skriftligt, senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. senest torsdag den 14. marts 2019.

Efter generalforsamlingen, der normalt varer ca. én time, serveres – på alle 3 lokaliteter – lidt godt at spise og drikke, og der er mulighed for at netværke, samt møde nye og gamle kolleger.

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.30.

Af hensyn til det praktiske ønskes tilmelding via e-mail via en af følgende:

Jeg deltager i Teglholmen 28. marts kl. 16.15  (tilmeldingsfrist 21. marts kl. 16.00)

Jeg deltager i Slet 28. marts kl. 16.15  (tilmeldingsfrist 21. marts kl. 16.00)

Jeg deltager på Klingenberg 28. marts kl. 16.15 (tilmeldingsfrist 21. marts kl. 16.00)

(Har du en mailklient, der ikke understøtter ovenstående links, kan tilmelding ske på generalforsamling@lederforeningen.dk - skriv i emnefeltet, hvor du deltager)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen