Mit Lederne

Nyheder

Diverse informationer

Så er ”sommerfreden” ved at være overstået for denne gang, og de fleste er tilbage fra ferie.

23. august 2019

Løn
Lønsamtalerne skulle gerne være gennemført over hele linjen allerede inden sommerferien, men vi har dog meldinger om, at man nogle steder ikke helt nåede det. Har du endnu ikke været til lønsamtale, er det tid at rykke din leder.
 
Den nye bonusaftale ser ikke ud til at være brugt særlig meget, og det har nok sin naturlige forklaring i, at man fra den øvre ledelse aktivt har begrænset anvendelsen. Selvom vi ikke var ovenud begejstrede for den nye bonusaftale, mener vi dog, at en sådan begrænsning i udbredelsen er uheldig, og ikke i overensstemmelse med den forståelse den overordnede aftale blev indgået i. Vi forventer at få en status på løndannelsen som helhed, herunder antallet af indgåede bonusaftaler, i oktober måned, hvorefter vi vender tilbage med konkret statistik.
 
TDC Group
Der er sket meget i TDC Group i den seneste tid, kulminerende med den juridiske opdeling i TDC NetCo A/S og Nuuday A/S. Det betød blandt andet, at alle ansatte (TDC Group undtaget), har fået nye ansættelsesbeviser. Som vi tidligere har informeret om, er det en rigtig god ide at gennemgå dem nøje, og sammenligne med tidligere. Fejl kan ske.
 
Dannelsen af Nuuday A/S og TDC NetCo A/S betyder også, at der skal vælges medarbejderrepræsentation til de to bestyrelser – to medarbejdere i hver bestyrelse. Vi har i LTD den holdning, at bestyrelserne skal være besat af repræsentanter fra de tre faglige organisationer og dermed af personer, der i forvejen er en del af forhandlings- og samarbejdssystemet. Det synes vi tjener alle medarbejdere bedst muligt. Derfor har vi sammen med Dansk Metal og AC-Tele aftalt, hvordan vi vil anbefale alle vores medlemmer at stemme. Hold øje med din indbakke – der kommer et nyhedsbrev om valget inden længe…
 
Den juridiske opsplitning af TDC betyder også, at vi skal være ekstra opmærksomme, når vi deler information og samarbejder på tværs af de tre selskaber.
 
Når vi interagerer med andre enheder i koncernen, skal vi som udgangspunkt gøre, som vi gjorde før den juridiske opsplitning. 
 
Dog skal vi fremover være mere opmærksomme på de regler, der gælder for vores samarbejde, nemlig:
 
- Beskyttelse af persondata (GDPR)
- Teleloven (Chinese walls/Vandtætte skotter)
- Konkurrenceloven om informationsudveksling mellem konkurrenter
 
Hvis du ikke allerede har læst Guidelines for samarbejde og deling af information efter opsplitningen og FAQ, anbefaler vi at du gør det.

Læs mere her
Helt overordnet føler vi, at der er en god stemning i selskabet i øjeblikket. Fraværet af større afskedigelsesrunder og mange nye tiltag har skabt en optimisme og positiv ånd.
 
Samarbejde
Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i TDC Group har altid haft høj prioritet hos begge parter. I forbindelse med opsplitningen i de nye selskaber mødes Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) mandag den 26. august 2019 og drøfter bl.a. det fremtidige set-up. I HSU sidder repræsentanter fra topledelsen, samt repræsentanter fra de tre foreninger i TDC Group, NetCo og Nuuday.
 
Talspersoner i LTD

Vi er ved at være på plads med en opdateret oversigt over talspersoner i LTD, fordelt i den nye organisation. Se her for at finde din lokale talsperson. Er der ingen talsperson i dit område, kan du altid kontakte LTD (70272257), eller overveje at stille op som talsperson for dine kolleger!
 
Samarbejdet med Lederne

Vi synes det går rigtig godt! 
 
Det er en serviceminded organisation, der giver os i LTD god juridisk rådgivning, når vi har brug for det.
 
Husk, at du som medlem har adgang til en række spændende tilbud: netværk, sparring og kurser – se www.lederne.dk og log ind med NemId.
 
Medlemsarrangementer

Hvis du har forslag til medlemsarrangementer hører vi meget gerne fra dig. Vi har via vores samarbejde med TJM Forsikring mulighed for at få tilskud til afholdelsen, så ideer er meget velkomne.