Mit Lederne

Nyheder

Aftale om løndannelsen 2019

LTD og TDC har indgået aftale om løndannelsen i 2019. Vi er rigtig glade for, at samtalerne i år kommer i gang hurtigt.

02. maj 2019

Samtalerne igangsættes ultimo april og skal så vidt muligt være gennemført senest 15. juni 2019. Uanset tidspunkt for din samtale, har eventuel lønregulering virkning fra 1. april 2019.

Vi har aftalt, at det igen er muligt at indgå en bonusaftale, som du kan læse mere om nedenfor.

Som en del af lønaftalen har alle LTD’ere i TDC Group fri med løn den 30. december 2019. Kan man grundet arbejdsmæssige forhold ikke holde fri denne dag, aftales en anden fridag med nærmeste leder. Dagen skal ikke registreres i PULS.

Hvordan gik det i 2018?
Resultatet af løndannelsen i 2018 blev, at den samlede lønsum for fortsat ansatte LTD’ere, steg med 2,7 %. Ser man på eksterne benchmark, er det et acceptabelt niveau, og det er vores forventning, at niveauet i år i hvert fald ikke skal være lavere.

Flere end 4 ud 5 medarbejdere fik en lønregulering, men naturligvis af varierende størrelse. Størst var stigningerne i Digital (over 4 % i gennemsnit), samt i Stabe (over 3 % i gennemsnit), mens resten af organisationen var nærmere 2 %.

Samtalerne 2019
Der er som altid tale om ren individuel lønregulering, og det er altså op til den enkelte medarbejder at drøfte lønniveau og eventuel regulering med nærmeste leder. Det er også nærmeste leder, der har ansvaret for at indkalde til samtalen, hvilket skal ske i god tid.

Forberedelse lønner sig, og har du forventning om en større lønregulering, bør du allerede nu have talt med din nærmeste leder om dine forventninger. Som en del af forberedelsen kan det være nyttigt at se på lønstatistik. Du kan som medlem altid få tilsendt den seneste lønstatistik ved skrive til os på kontakt@lederforeningen.dk. Statistikken kan være et pejlemærke, men man skal gøre sig klart, at samme kaldetitel kan dække over vidt forskelligt stillingsindhold og ansvar. Det skal også oplyses, at en række kaldetitler er slået sammen i statistikken. Vi kan i hvert fald konstatere, at opfindsomheden er stor, når det gælder kaldetitler – vi talte mere end 250 forskellige kaldetitler fordelt på knap 800 medarbejdere…

Du kan også orientere dig om eksterne lønniveauer. Log ind via www.lederforeningen.dk (øverst i højre hjørne) med NemID, og find punktet ”Løn” (scroll ned på siden).

Viden om gennemsnitligt lønniveau kan naturligvis ikke stå alene. Overvej derfor din markedsværdi og overvej, om din leder ser en risiko for, at du er på vej til at søge væk. Vi ser ofte, at fastholdelse er det bedste argument for en større lønregulering, og det er synd. Man burde se mere på at belønne den gode, loyale indsats, og af egen drift sikre, at en LTD’er får – en for stillingen – rimelig løn. Det er alt andet lige en bedre forretning for selskabet at give den rigtige løn til en medarbejder, der allerede performer, frem for alligevel at skulle give den rigtige løn til en nyansat medarbejder, der først skal læres op… Der er rift om gode medarbejdere og churn er relativt højt. Disse forhold er medvirkende til, at vi i år forventer en lønudvikling, der overstiger de 2,7 %, der blev nået i 2018, og dermed en fornuftig reallønsudvikling.

Bonus – GBI (General Bonus Incentive)
Som nævnt er det nu igen muligt at indgå en bonusaftale i forbindelse med årets lønsamtale.

En aftalt bonus skal være på mindst 1 % og kan udbygges til maksimalt 10 %.

I modsætning til tidligere bonusaftaler, er der ingen personlige mål. Man bliver alene målt på de samme parametre, som er gældende i ledelsens STI (Short Term Incentive). I 2019 er målene:

- 20 % - Efficient Free Cash Flow
- 30 % - EBITDA
- 25 % - NPS
- 25 % - Fiber homes passed

Man har på den måde ingen direkte indflydelse på indfrielse af målene og bonusaftalen skal mest opfattes som en ordning til styrkelse af ”holdånd og vi-følelse”. Historisk set har ledelsen dog haft en ret god evne til at nå målene i deres bonusaftaler, men der er selvfølgelig ingen garanti for, at det også bliver sådan fremover.

Det er frivilligt om man vil indtræde i en bonusaftale, og man har i øvrigt ikke krav på at indtræde. Det skal aftales med nærmeste leder. Har man indgået en bonusaftale, kan man kun komme ud af den igen efter aftale.

Eventuel aftale om bonus er en del af selve lønsamtalen og man kan aftale:

- X % lønstigning og X % bonus
- X % bonus
- X % lønnedgang og X % bonus

Bonus i denne form er ikke pensionsgivende, og der beregnes ikke bonus af variable løndele, fx provision og vagttillæg. Det betyder også, at 1 % bonus (on-target) ikke repræsenterer samme værdi som 1 % lønregulering af den faste løn.

Vi kan hverken anbefale eller fraråde at indtræde i bonusaftalen. Det er en beslutning den enkelte selv må tage, og det er i sidste ende et spørgsmål om temperament. Man skal dog uanset hvad overveje påvirkning af pension, provision, erhvervsevnetabsforsikring m.v., hvis man indgår aftale om bonus.

Har du spørgsmål til årets lønsamtaler, bonusaftalen, eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os på 70 27 22 57 eller mail kontakt@lederforeningen.dk