Mit Lederne

Nyheder

Aftale vedrørende feriefridage

Overgangen til den nye ferielov medfører en ændring i ferieåret, som påvirker tildelingen af feriefridage.

13. oktober 2020

Vores overenskomstmæssige ret til 5 feriefridage (37 feriefritimer) er ikke reguleret af ferieloven. Dog følger tildelingstidspunktet jf. overenskomsten ferieåret.

Det har givet en udfordring, da man normalt ville få 5 nye dage den 1. maj 2021. Disse 5 dage får man først den 1. september 2021, hvilket giver et ”hul” i perioden 1. maj 2021 til 31. august 2021.

Vi har lavet en aftale med selskabet, der tager højde for det.

Derfor tildeles man 12,33 timer*, så hullet lukkes. Disse ekstra timer bliver tilskrevet allerede 1. december 2020. Hvis man ikke har brugt de 37 timer, man fik 1. maj 2020, vil man altså på lønsedlen ultimo november 2020 se 49,33 feriefritimer på sin lønseddel. Man har helt frem til 31. december 2021 til at få dem afholdt. 1. september 2021 får man nye 37 timer til afholdelse og herefter vil tildelingen være 1. september hvert år.

* Medarbejdere, der opnår 9 måneders anciennitet i perioden 1. september 2020 – 31. august 2021, modtager ikke de ekstra 12,33 feriefritimer, men tildeles alene 5 feriefridage på tidspunktet for opnåelse af ancienniteten. Herefter tildeles 5 nye dage 1. september 2021.