Mit Lederne

Nyheder

Ændringer i LTD og notat fra generalforsamlingen

Læs notatet fra den ordinære generalforsamling i LTD og læs samtidig om de ændringer, der blev vedtaget.

11. april 2018

Den årlige generalforsamling i LTD blev afholdt torsdag den 22. marts 2018 i Slet.

Som det allerede var oplyst i den udsendte dagsorden, var der valg til både formands- næstformands og bestyrelsesposter.

Gert Winkelmann takkede af som formand for at gå på pension, og som ny formand valgtes Thomas Lech Pedersen.

Janne Kjær takkede ligeledes af som næstformand og blev i stedet valgt til bestyrelsen. Lars Søholm blev valgt som ny næstformand.

I bestyrelsen takkede Søren Nørgaard af for at gå på pension, og Kurt Nielsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen er pr. 22. marts 2018:
Thomas Lech Pedersen, formand
Lars Søholm, næstformand
Janne Kjær, bestyrelsesmedlem
Kurt Nielsen, bestyrelsesmedlem

Der var forud for generalforsamlingen stillet forslag om, at generalforsamlingen skulle bemyndige bestyrelsen til at kunne udmelde LTD af eksisterende eller ny hovedorganisation. Dette forslag blev også vedtaget. Læs eventuelt mere om baggrunden nederst.

Læs hele notatet her.

I forbindelse med ændringerne tiltræder Janne Kjær i en fuldtidsstilling i foreningen den 1. juli 2018 og det vil fremover være Janne og Thomas, der primært vil betjene medlemmerne.

Der skal lyde en stor tak til Gert og Søren for den indsats de har leveret for medlemmer og forening, og selvfølgelig også tak til Janne, som vi jo heldigvis også får fornøjelsen af fremover.

Har du spørgsmål til foreningen eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os.

Thomas Lech Pedersen
Formand

Baggrund for forslaget om udmelding af ny, eller eksisterende hovedorganisation

LTD's Hovedorganisation er FTF, og dét har den været siden 1952, hvor LTD - i sin daværende form - var med til at stifte den.

I FTF henter LTD sin juridiske rådgivning og advokatbistand. Også socialrådgivning og behandling af arbejdsskadesager sker her. Herudover deltager foreningen via FTF i en række netværk med andre faglige organisationer, omhandlende alt fra overenskomstforhandlinger, persondataforordning, udvikling af foreningen, trends på arbejdsmarkedet og meget andet.

FTF er ligesom LTD partipolitisk uafhængig.

Gennem de seneste år har der mellem FTF og LO (Danmarks største Hovedorganisation) været drøftelser om en fusion. Meningen var at skabe en ny Hovedorganisation i Danmark, med større forhandlingskraft, og et nyt, og fremsynet fokus på både fagbevægelse og et arbejdsmarked i forandring.

Fredag den 13. april 2018 er der ekstraordinær kongres i både FTF og LO, hvor en fusion enten skal vedtages eller afvises.

LTD stemmer "NEJ" til forslaget om fusion. Den oprindelige tanke om en ny, fremsynet Hovedorganisation er desværre forsvundet i processen og efter LTD's mening vil en fusioneret Hovedorganisation blot være "mere LO" og et forkert fokus i den tid, vi befinder os i.

Det er der ikke behov for, og der er blandt andet udfordringer med økonomien, den partipolitiske uafhængighed, samt de ordninger med advokater og socialrådgivere, som er en vigtig del for LTD og medlemmerne.

Hvis fusionen bliver vedtaget har bestyrelsen i LTD derfor brug for det mandat til udmeldelse, som generalforsamlingen gav, så man frit kan navigere ud fra et hensyn til medlemmernes interesser.