Årets lønsamtaler og anden info

Årets lønsamtaler står for døren og skal afvikles i perioden fra nu, og frem til ultimo august.

Det er på flere måder en særlig tid at skulle til lønsamtale i – dels er der hele usikkerheden i forhold til situationen omkring Corona/Covid19, og dels er der Enterprise Agile i Nuuday, som betyder, at mange skal til samtale med en leder, de måske ikke kender særlig godt.

Forberedelse til lønsamtalen
Forberedelse til lønsamtalen er vigtig og du kan med fordel orientere dig i vores interne lønstatistik, eller i Ledernes store lønstatistik. Hvis du vil blive en bedre forhandler, eller blot have gode råd til selve lønforhandlingen, er der også hjælp at hente. Du finder det hele lige her. Der er masser af gode råd og spændende læsning. Dele af indholdet kræver login med NemId.

Bonus
Som du måske kan huske, blev det i 2019 igen muligt at blive en del af en bonusaftale med overordnede, generelle mål – Den såkaldte ”GBI” (General Bonus Incentive). Imidlertid var ledelsen i realiteten ikke indstillet på at lade medarbejderne træde ind i aftalen, og resultatet blev, at kun 2 ud af 1038 LTD’ere indgik aftalen. Vi har drøftet dette forhold med ledelsen flere gange og havde set frem til, at flere medarbejdere i 2020 kunne træde ind i ordningen. Desværre har Nuuday på helt overordnet, ledelsesmæssigt plan truffet beslutning om, at GBI ikke skal anvendes i Nuuday. Den beslutning er vi kede af i LTD. Vi går ind for fleksible forhold, og nogle medarbejdere trives med at have en variabel løndel, mens andre er mere trygge ved fast løn. Og det er helt fair, men det er synd, når man forlods fravælger et af de værktøjer, som en leder kan bruge til at motivere sin medarbejder med. I TDC NET og TDC Group kan GBI bruges, og vi opfordrer alle til at bringe bonus i spil, hvis man er interesseret i variabel aflønning. Husk, at GBI ikke er pensionsgivende, hvilket skal tages med i overvejelsen.

Enterprise Agile
I Nuuday er der som bekendt sket meget, og med Enterprise Agile er der også præsenteret en ny ”People Model”. Vi mangler stadig at få en grundig præsentation af denne model, men umiddelbart får den først effekt i forhold til løn i 2021.
 
En række medarbejdere er blevet udpeget til Product Owners og det forhold har vi også drøftet en del med ledelsen. I udgangspunktet mener ledelsen, at PO er en midlertidig rolle, der skifter løbende – og derfor er der ikke noget lønelement forbundet med rollen. LTD er ikke enig i den betragtning. Dels er vi overbeviste om, at mange PO´ere vil være de samme over tid, og dels mener vi, at selvom rollen skulle være midlertidig, bør der være en betaling for det ansvar og ekstra arbejde, der helt sikkert ligger i rollen. Som nyudnævnt PO´er opfordrer vi dig til at tage en grundig dialog med din leder, og stille krav om et midlertidigt tillæg til lønnen, så længe du sidder i PO-rollen.

LTD’s ordinære generalforsamling
Vi var desværre nødt til at udskyde årets ordinære generalforsamling på ubestemt tid. Vi mener nu, at det er muligt og forsvarligt at afholde generalforsamlingen onsdag den 19. august 2020 kl. 16.15 i Slet. Vi opfordrer til, at man i videst muligt omfang deltager på video, men der er naturligvis mulighed for at deltage fysisk også. Generalforsamlingen bliver uden socialt samvær efterfølgende – det må vi have til gode. Indkaldelse og nærmere information følger.

Retningslinjer for registrering af ferie
Det er ikke gået ubemærket hen, at TDC sammen med seneste lønseddel udsendte skærpede regler for registrering af ferie. 
 
Uanset, at baggrunden er forståelig nok, har foreningerne påpeget, at tonen i meddelelsen kunne være mildere. Hvis man som arbejdsgiver skal have saglig mulighed for at påtale, afskedige, eller i sidste ende bortvise en medarbejder som følge af en handling, eller mangel på handling, er det vigtigt, at man har sørget for, at alle medarbejdere er ordentligt informeret om eventuelle konsekvenser. Det samme gør sig i øvrigt gældende i forhold til vores IT-politik, hvor det specifikt er forklaret, at visse handlinger kan medføre sanktioner, selvom handlingen måske ikke strider mod nogen lovgivning. Kontakt endelig foreningen, hvis du har spørgsmål.