Logistik og Ledelse

Netværket består af lager, logistik, distribution chefer samt konsulenter inden for transport og logistik.

Ved afholdelse af møder gives en faglig udvikling inden for logistik, så deltagerne får udvidet deres horisont inden for hele logistikkæden, samt de teknologier og værktøjer der er. Derudover drøftes generel ledelse, som tager udgangspunkt i medlemmernes udfordringer.

 

Dig som netværksdeltager

 • Engagement på møderne

 • Ærlighed og åbenhed

 • Skabe personlige relationer til andre mennesker

 • Bidrage aktivt til en konstruktiv gruppe der får noget ud af at mødes – ”Give and Take”

 • Høj mødeprocent – 75 % kommer til hvert møde – man skal føle, at man går glip af noget, når man ikke er der

 • Respekt for gruppens andre medlemmer – man melder afbud i god tid, når man ikke kan komme

 • Fortrolighed som opbygges løbende, efterhånden som vi lærer hinanden at kende

 • Gruppen har en god kemi og hyggelig samvær

 

For hver møde udpeges en mødeansvarlig, som har følgende ansvar:

 • Opdatere linkedin.com med næste møde dato

 • Stå for indkaldelse til mødet

 • Sikre lokale forhold og forplejning

 • Tage imod tilmeldinger og afbud

 • Kontakt til evt. indlægsholdere

 • Kontakt til indlægsholder

 • Være mødeleder

 • Udsende kort referat fra mødet

Værd at vide

Mødefrekvens

Der afholdes 4 møder om året. Det tilstræbes at der er min. 2 virksomhedsbesøg årligt.

- Q1: 3. mandag i januar 
- Q2: 3. tirsdag i april (med forbehold for påskens placering)
- Q3: 3. onsdag i september
- Q4: 3. torsdag i november afsluttende med en middag.

Mødetidspunktet fra kl. 15.00 - 18.00

Der opkræves et årligt beløb for at deltage i netværket. Økonomien skal, udover at forpligte den enkelte, bruges til en årlig afslutningsmiddag, samt indkøb af vin til eventuelle eksterne indlægsholdere.

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

 • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
 • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
 • Hvad vil du kunne bidrage med?
 • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
 • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i Ledernetværk