LederKvinder 2 i Østjylland

Formålet med netværket er at fremme medlemmernes faglige og menneskelige udvikling indenfor arbejdet med ledelse på tværs af faggrænser. Herunder personaleledelse, faglig ledelse, projektledelse, procesledelse, eller andre områder med relevans til ledelse.

Netværket understøtter vidensdeling og gensidig erfaringsudveksling; og udgør et fortroligt rum, hvor medlemmerne kan støtte, motivere og inspirere hinanden, sparre om egne ledelsesudfordringer samt holde egne meninger og holdninger op mod andres. Herigennem skabes et forum til refleksion over ledelse, livet og latter. 

Netværket udarbejder en emnebank, hvor deltagerne byder ind med emner, de er optaget af/og eller gerne vil komme med et oplæg til netværket omkring.

Netværket, LederKvinder2 er et forpligtende og fortroligt fællesskab.

Det forventes derfor at:

• du aktivt bidrager med egne erfaringer til erfaringsudvekslingen og ikke videregiver fortrolige oplysninger til andre udenfor netværket.

• du aktivt orienterer dig om netværkets mødedatoer og deltager i møderne.
• du aktivt tilmelder/framelder dig hvert arrangement, når der bliver indkaldt.

Det er af afgørende vigtighed for netværks værdi, at der er den fulde fortrolighed til stede, når udfordringer og andet deles i netværket, derfor vægtes det højt at medlemmerne i gruppen føler, at de kan være helt åben omkring eventuelle udfordringer.

 

Mødeledelse, ordstyrerpost og ansvar for indholdet på møderne går på omgang i netværket. God stemning, åben dialog og relevante møder er et fælles ansvar. Det forventes, at alle, efter mulighed, bidrager med at være vært og mødeansvarlig, at stå for mødeindlæg, at anbefale gode kontakter og oplægsholdere.

Netværket har oprettet en kasse til brug for fælles udgifter; vin og benzin til indlægsholdere, sandwich når ikke sponsoreret og hvad der ellers er relevant. Pengene bruges i fællesskab uanset, om man deltager i et møde eller ikke. Alle netværksdeltagere betaler ved indmeldelse 200 kr. og der betales ind igen, når pengene er brugt. Der betales ikke penge tilbage, hvis man træder ud af netværket.

 

Værd at vide

Mødefrekvens

Der afholdes 6 møder om året i følgende måneder: januar, februar, marts/april, maj, september, oktober og november.
For den sociale del arrangeres sommerafslutning i juni og julearrangement i december.

Møderne afholdes normalt kl. 17.00-20.00 på hverdage. Møderne placeres rullende på mandage til torsdage.

Værtsrollen som mødeansvarlig går på omgang. En vært er ofte også den ene af de to ansvarlige for et møde.

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i Ledernetværk