Generel og personaleledelse 1 Østjylland

Vores netværksgruppe består af ledere fra den offentlige- samt private sektor  mere præcist; Landbrugsstyrelsen, Aarhus Universitet, Olav de Linde, JYSK A/S, BoShop, JKF Industri AS, Siemens Gamesa, Candeno samt VID detail. 

Vi kalder os selv "De Sultne Ledere" og er en gruppe, som værdsætter at kunne sparre med hinanden på tværs af virksomheder, positioner, alder samt erfaringer professionelt såvel som personligt.
Gruppen er præget af god energi, respekt, talerum, engagement og ikke mindst fortrolighed. Sidstnævnte er navnligt grunden til, at vi også ser gruppen begrænset til max 12 personer. Samtidig har vi en forventning om, at folk så vidt muligt deltager og aktivt byder ind. 

  

Emner:
Dagens emne vil som udgangspunkt være en aktuel case, et dilemma fra hverdagen som en af gruppemedlemmerne står med eller et tema, vi finder i fællesskab. Dagens emne behandles typisk gennem workshops eller samtale i plenum. 

Emner der har været drøftet er bl.a:


Mødestruktur:
Vi mødes fra kl. 16.30 - 19.00 på skiftende hverdage (ikke fredage). Vi spiser sammen ca. kl. 17.45, hvorefter vi fortsætter mødet.

- Praktisk information
- Opfølgning på sidste møde
- Dagens emne
- Næste møde og afrunding

Optagelse af nye medlemmer foregår i september og januar. Af hensyn til ønsket om max 12 medlemmer i gruppen, kan afslag forekomme.

 

Værd at vide

Mødefrekvens

Vi mødes ca. 1 gang om måneden (undtagen i juli og august).

Vi mødes fra 16:30-19:00 på skiftene hverdage (ikke fredage).
Vi spiser sammen ca. kl.  17:45, hvorefter vi fortsætter mødet. 

Netværksmøderne afholdes på Aarhus Universitet, Ny Munkegade i Aarhus C.

Der forventes, at medlemmerne deltager til møderne og byder aktivt ind.

Optagelse af nye medlemmer foregår i september og januar. Af hensyn til ønsket om max 12 medlemmer i gruppen, kan afslag forekomme.

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i Ledernetværk