Generel ledelse - Vendsyssel

Netværket tager udgangspunkt i den enkeltes udfordringer inden for ledelse, eksempelvis forandringsledelse, personlig udvikling, medarbejderudvikling, påvirkning af beslutninger og andre ledelses- og relationsmæssige udfordringer.

Med den rette åbenhed giver dette netværk gode muligheder for at alle kan bidrage og få udbytte.

Værd at vide

Mødefrekvens

Der fastlægges 2-3 møder frem. Møderne foregår via værtsskaber hos de enkelte netværksmedlemmer.

Netværksmøder afholdes pt. 1 gang pr. kvartal,

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i Ledernetværk